03 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được tăng thêm lương đến 0,8 lần

Chủ đề   RSS   
 • #591486 26/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 75
  Cao Đẳng

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (922)
  Số điểm: 30052
  Cảm ơn: 80
  Được cảm ơn 898 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  03 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được tăng thêm lương đến 0,8 lần

  Đây là nội dung tại tại Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2024.
   
  Theo đó, Quyết định này quy định cụ thể mức chi tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thực hiện như sau:
   
  03-truong-hop-can-bo-cong-vien-chuc-tang-them-luong
   
  Các cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện chi phí quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thực hiện theo Quyết định 19/2022/QĐ-TTg.
   
  Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
   
  Trường hợp 1: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
   
  Trường hợp 2: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
   
  Trường hợp 3: Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động - thương binh và xã hội.
   
  Tiền lương tăng thêm 0,8 lần quy định tại 03 trường hợp nêu trên không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ.
   
  Ngoài ra, tiền lương không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn. 
   
  Lưu ý: Thời điểm tăng tiền lương lên 0.8 lần cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp sẽ.
   
  Xem thêm Quyết định 19/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/11/2022.
   
  219 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (28/09/2022) ThanhLongLS (26/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592130   04/10/2022

  ngoclua1001
  ngoclua1001

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  03 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được tăng thêm lương đến 0,8 lần

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn. Có thể thấy chính sách tăng lương đến 1.8 đối với ba đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân và Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động - thương binh và xã hội.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ngoclua1001 vì bài viết hữu ích
  nguyenhoaibao12061999 (07/10/2022)
 • #592234   07/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 75
  Cao Đẳng

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (922)
  Số điểm: 30052
  Cảm ơn: 80
  Được cảm ơn 898 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đúng vậy, hiện nay theo Quyết định 19/2022/QĐ-TTg chỉ mới quy định các đối tương trên được tăng lương đến 1.8 lần. Đa phần là cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc bảo hiểm. Nhầm tăng đãi ngộ đối với nhóm lĩnh vực này 

   
  Báo quản trị |