02 trường hợp sẽ điều chỉnh số lượng người làm việc trong các ĐVSN công lập từ 15/11/2020

Chủ đề   RSS   
 • #557682 12/09/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  02 trường hợp sẽ điều chỉnh số lượng người làm việc trong các ĐVSN công lập từ 15/11/2020

  Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập mới được ban hành sẽ có hiệu lực từ 15/11/2020.

  Theo đó, việc điều chỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện trong các trường hợp sau:

  - Đơn vị sự nghiệp công lập có thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này, cụ thể gồm:

  + Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập;

  + Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

  + Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

  - Đơn vị sự nghiệp công lập thành lập, tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  Theo quy định hiện hành tại Nghị định 41/2012/NĐ-CP thì việc điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện trong các trường hợp sau:

  - Đơn vị sự nghiệp công lập được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

  - Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại hoặc giải thể.

  Về căn cứ xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và phân loại vị trí việc làm: Xem TI ĐÂY

  Nghị định 106/2020/NĐ-CP có hiệu lực sẽ thay thế Nghị định 41/2012/NĐ-CP.

   
  1419 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận