Xuất hàng tồn kho trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #601187 31/03/2023

  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Xuất hàng tồn kho trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

  Căn cứ khoản 3 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020, quy định:

  Điều 206. Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh

  3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

  …”

  Theo đó, có thể thấy sau khi thực hiện các thủ tục thông báo việc tạm ngừng kinh doanh theo quy định thì trong thời gian tạm ngừng kinh doanh đó, doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ đang trả và thực hiện nốt các hợp đồng đã giao kết. Tức là trong thời gian này, nếu doanh nghiệp đang thực hiện dang dở công việc thì được tiếp tục thực hiện các công việc đó kèm theo việc thanh toán các khoản nợ chứ không được tiến hành ký kết hợp đồng mới.

  Chính vì thế, nếu như trước đó mình chưa giao kết hợp đồng nào để bán hàng tồn kho thì trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, mình sẽ không thể thực hiện việc xuất bán những mặt hàng tồn kho này.

  Lưu ý: Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh, người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định (điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

   
  143 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận