Xử lý trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp dưới 50% giá gói thầu theo quy định mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #610054 29/03/2024

  Xử lý trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp dưới 50% giá gói thầu theo quy định mới nhất

  Nguyên tắc trong hoạt động đấu thầu là phải đảm bảo được cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế. Vì vậy trong trường hợp có những tình huống phát sinh khác thường có rủi ro trong việc đảm bảo được nguyên tắc trên thì chủ đầu tư cần phải có những biện pháp phù hợp để xử lý tình huống trong đấu thầu.
   
  Trong đó trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp dưới 50% giá gói thầu được duyệt cũng được xem là một tình huống khác thường, việc xử lý theo Luật Đấu thầu 2023 được quy định như sau.
   
  Quy định về giá gói thầu
   
  Căn cứ Điều 16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định:
   
  Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng (chi phí dự phòng trượt giá, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng), phí, lệ phí và thuế và được xác định trên những căn cứ sau:
   
  - Dự toán gói thầu được duyệt (nếu có) trong trường hợp pháp luật có quy định về việc lập dự toán hoặc có hướng dẫn về định mức, đơn giá.
   
  Trường hợp chưa đủ điều kiện lập dự toán, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin sau:
   
  + Giá trung bình theo thống kê của các dự án, gói thầu đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định;
   
  + Tổng mức đầu tư hoặc ước tính tổng mức đầu tư theo suất vốn đầu tư, dự kiến giá trị dự toán mua sắm;
   
  + Định mức lương chuyên gia và số ngày công;
   
  + Các thông tin liên quan khác;
   
  - Nội dung và phạm vi công việc, số lượng chuyên gia, thời gian thực hiện, năng lực, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn, mức lương chuyên gia theo quy định của pháp luật (nếu có) và các yếu tố khác;
   
  - Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hàng hóa, dịch vụ tương tự trong thời gian tối đa 12 tháng trước ngày trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó có thể điều chỉnh kết quả này theo các thay đổi về khối lượng mua sắm hoặc giá thị trường của hàng hóa hay dịch vụ cần mua sắm để xây dựng giá gói thầu.
   
  - Tối thiểu 01 báo giá của hàng hóa, dịch vụ; khuyến khích thu thập nhiều hơn 01 báo giá; trường hợp có nhiều hơn 01 báo giá thì lấy giá trung bình của các báo giá.
   
  - Giá niêm yết của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đại lý, nhà phân phối, nhà cung ứng, doanh nghiệp;
   
  - Giá kê khai do cơ quan, đơn vị có chức năng, thẩm quyền công bố hoặc cung cấp.
   
  Quy định xử lý trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp dưới 50% giá gói thầu
   
  Căn cứ khoản 17 Điều 131 Nghị định 24/2024/NĐ-CP thì trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp dưới 50% giá gói thầu được duyệt thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ các yếu tố cấu thành chi phí chào thầu, xem xét các bằng chứng liên quan theo hướng sau đây:
   
  - Các yếu tố kinh tế liên quan đến biện pháp thi công, quy trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ;
   
  - Giải pháp kinh tế được áp dụng hoặc các lợi thế đặc biệt của nhà thầu dẫn đến lợi thế về giá cả;
   
  - Nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ, nhân sự cung cấp cho gói thầu, trong đó phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.
   
  =>> Trường hợp đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu vẫn được chấp nhận trúng thầu. 
   
  Ngoài ra, trường hợp để đề phòng rủi ro, chủ đầu tư có thể quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng lớn hơn 10% nhưng không quá 30% giá hợp đồng và phải được người có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Nhà thầu nhận được sự trợ cấp của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào dẫn đến sự cạnh tranh không bình đẳng thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu sẽ bị loại.
   
  =>> Như vậy việc xử lý trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp dưới 50% giá gói thầu theo pháp luật đấu thầu mới nhất được thực hiện theo quy định nêu trên.
   
  178 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận