Xin thôi quốc tịch Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #605240 07/09/2023

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (223)
  Số điểm: 1802
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 20 lần


  Xin thôi quốc tịch Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

  Thôi quốc tịch Việt Nam là một trong những căn cứ để xác định một người mất quốc tịch Việt Nam. Vì lý do nhập quốc tịch nước ngoài mà một người muốn thôi quốc tịch Việt Nam. Vậy, việc xin thôi quốc tịch Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ gì?

  1. Thôi quốc tịch là gì?

  Thôi quốc tịch là việc một người yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà mình đang mang quốc tịch cho phép họ được thôi quốc tịch. Trường hợp công dân Việt Nam làm đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài thì có thể được thôi quốc tịch Việt Nam.

  Tuy nhiên, nếu người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc một trong các trường hợp sau thì chưa được thôi quốc tịch, cụ thể: (Khoản 2 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008)

  - Đang nợ thuế đối với Nhà nước hoặc đang có nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân ở Việt Nam;

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  - Đang chấp hành bản án, quyết định của Toà án Việt Nam;

  - Đang bị tạm giam để chờ thi hành án;

  - Đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng.

  - Người xin thôi quốc tịch Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

  - Cán bộ, công chức và những người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam.

  2. Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

  Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam bao gồm các giấy tờ sau: (Điều 28 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008)

  - Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam;

  - Bản khai lý lịch;

  - Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác quy định tại Điều 11 của Luật Quốc tịch Việt Nam 2008;

  - Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

  - Giấy tờ xác nhận về việc người đó đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này. Theo đó, Giấy tờ xác nhận việc người xin thôi quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài là  giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận hoặc bảo đảm cho người đó được nhập quốc tịch nước ngoài; trường hợp người xin thôi quốc tịch Việt Nam đã có quốc tịch nước ngoài thì nộp bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ về nhân thân có dán ảnh do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp để chứng minh người đó đang có quốc tịch nước ngoài;

  - Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục thuế nơi người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú cấp;

  - Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 5 năm thì còn phải nộp giấy của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam. Trong đó, giấy tờ chứng minh trường hợp này là giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, cách chức, giải ngũ hoặc phục viên căn cứ vào quy chế của ngành để xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật, an ninh quốc gia hoặc không trái với quy định của ngành đó.

  Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú ở trong nước thì không cần nộp phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận không nợ thuế và giấy của cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

  Như vậy, công dân Việt Nam có đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài thì có thể được thôi quốc tịch Việt Nam, trừ các trường hợp chưa được thôi quốc tịch. Khi xét thấy không thuộc trường hợp chưa được thôi quốc tịch thì người yêu cầu xin thôi quốc tịch Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 28 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008.

   
  234 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận