Xác định mức bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông

Chủ đề   RSS   
 • #524734 31/07/2019

  Tranxuandung991994
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (496)
  Số điểm: 8990
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 85 lần


  Xác định mức bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông

  Việc xác định mức bồi thường thiệt hại do tai nạn giao thông sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

  Trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ phát sinh khi tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của một người bị xâm phạm. Tuy nhiên trong trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại thì người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trừ khi hai bên có thỏa thuận khác. (theo quy định tại Điều 584 BLDS 2015).

  Trong trường hợp bồi thường phát sinh do tai nạn giao thông thì cần xác định thiệt hại gây ra bao gồm những thiệt hại nào? Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì thiệt hại để tính bồi thường bao gồm: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm; Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm; Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm. 

  Tai nạn giao thông có thể làm phát sinh một hoặc tất cả các thiệt hại trên tùy vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.

  Về nguyên tắc bồi thường sẽ thực hiện theo Điều 585 Bộ luật dân sự:

  "Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại
   
  1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
   
  2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
   
  3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
   
  4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
   
  5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình."
   
  Theo quy định trên thì mức bồi thường thiệt hại sẽ do các bên tự thỏa thuận. Ngoài việc bồi thường thiệt hại thì người gây tai nạn trong trường hợp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác còn phải chi một khoản tiền để bù đắp tổn thất tinh thần mà người đó phải gánh chịu. Mức bù đắp tổn thất tinh thần sẽ được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 590, Khoản 2 Điều 591 và Khoản 2 Điều 592 Bộ luật dân sự.
   
  3913 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Tranxuandung991994 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận