Vấn đề kỷ luật và chế độ thôi việc, bảo hiểm của cán bộ không chuyên trách cấp xã

Chủ đề   RSS   
 • #567137 29/01/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 203 lần


  Vấn đề kỷ luật và chế độ thôi việc, bảo hiểm của cán bộ không chuyên trách cấp xã

   Về vấn đề xử lý kỷ luật thì văn bản trung ương không quy định áp dụng như thế nào, ở một số địa phương có ban hành, ví dụ như:

  - Quyết định 16/2015/QĐ-UBND quy định về xử lý kỷ luật đối với những người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  - Quyết định 55/2015/QĐ-UBND Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  Chế độ thôi việc, theo Điều 14 Thông tư 13/2019/TT-BNV:

  "4. Căn cứ quy định tại Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư."

  Theo đó, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP không có quy định về chế độ trợ cấp thôi việc người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Do đó, việc có chế độ thôi việc hay không là do Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ chế độ.

  Các chế độ bảo hiểm: Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì cán bộ không chuyên trách thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc, nhưng chỉ có chế độ hưu trí, tử tuất.

  Còn chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay bảo hiểm thất nghiệp không tham gia. Ở địa phương có thể có chính sách riêng.

   
  697 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận