Tuổi thọ của các Luật, Bộ luật ở Việt Nam

Chủ đề   RSS   

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

8 Trang «<678
Thảo luận
 • #579216   31/12/2021

  Tuổi thọ của các Luật, Bộ luật ở Việt Nam

  Cảm ơn tác giả vì bài viết rất hữu ích và đem lại cho mọi người thêm hiểu biết về tuổi thọ của các bộ luật ở Việt Nam. Nếu có thể tác giả nên giải thích tại sao lại có sự sửa đổi các bộ luật sau một thời gian như vậy để cho mọi người hiểu thêm về những quy định này.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #580359   09/02/2022

  Tuổi thọ của các Luật, Bộ luật ở Việt Nam

  NHƯ VẬY LÀ NGẮN MỖI KHI THAY ĐỔI NÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾNCÁC ĐỐI TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG TOÀN XÃ HỘI 

   

   
  Báo quản trị |