Từ 20/9: Cán bộ, công chức, VC bị chậm tăng lương 01 năm nếu mắc các lỗi sau

Chủ đề   RSS   
 • #560352 12/10/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Từ 20/9: Cán bộ, công chức, VC bị chậm tăng lương 01 năm nếu mắc các lỗi sau

  https://danluat.thuvienphapluat.vn/tu-20-9-can-bo-cong-chuc-vc-bi-cham-tang-luong-01-nam-neu-mac-cac-loi-sau-190063.aspx#560352

  Chậm tăng lương: Ảnh minh họa

  Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV. Cụ thể sẽ kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp:

  - Đối với cán bộ:

  Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

  Căn cứ: khoản 1, Điều 82 Luật cán bộ, công chức 2008

  - Đối với công chức: Áp dụng với các trường hợp công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức:

  Căn cứ: Nghị định 112/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 20/9/2020) thì:

  Hình thức kỷ luật giáng chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  + Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại Điều 9 Nghị định này mà tái phạm;

  + Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này;

  + Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này.

  Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  + Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức theo quy định tại Điều 11 Nghị định này mà tái phạm hoặc cán bộ đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại Điều 9 Nghị định này mà tái phạm;

  + Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này;

  + Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này nhưng chưa đến mức buộc thôi việc, người vi phạm có thái độ tiếp thu, sửa chữa, chủ động khắc phục hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ;

  + Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm vào chức vụ.

  Như vậy, công chức vi phạm các lỗi dẫn đến bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

  - Đối với viên chức:

  Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với viên chức quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  + Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại Điều 17 Nghị định 112/2020/NĐ-CP mà tái phạm;

  + Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này;

  + Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này;

  + Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ.

  Căn cứ: Nghị định 112/2020/NĐ-CP.

  Như vậy, viên chức quản lý vi phạm các lỗi trên thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng.

   
  2097 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #560555   16/10/2020

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Điều kiện cán bộ, công chức, viên chức tăng lương định kỳ

   

  Chế độ nâng bậc lương thường xuyên được Bộ Nội vụ quy định chi tiết tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV. Cụ thể, tại Điều 2 Thông tư 08 quy định, cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương định kỳ (nâng 01 bậc lương) nếu đáp ứng các điều kiện sau:

   

  - Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ;

   

  - Đủ điều kiện về thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:

   

  Với chức danh chuyên gia cao cấp: Sau 05 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp;

   

  Ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Sau 03 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh;

   

  Ngạch, chức danh yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Sau 02 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh.

   

  - Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên: Đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương:

   

  Cán bộ, công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm một trong các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

   

  Viên chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm một trong các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Special29 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/10/2020)