Trong thang lương, bảng lương có cần thể hiện các khoản trợ cấp, phụ cấp và thưởng không?

Chủ đề   RSS   
  • #513125 30/01/2019

    Trong thang lương, bảng lương có cần thể hiện các khoản trợ cấp, phụ cấp và thưởng không?

    Đối với doanh nghiệp nhỏ, lao động ít người, với mức lương cơ bản, doanh nghiệp có xây dựng thang bảng lương; còn đối với các khoản trợ cấp hoặc hỗ trợ hoặc thưởng nhỏ thì doanh nghiệp thể hiện số tiền + điều kiện chi trả trực tiếp trên hợp đồng hoặc phụ lục lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động. Như vậy, theo quy định liên quan doanh nghiệp có thiếu xót gì về mặt thủ tục giấy tờ đối với các khoản trợ cấp, hỗ trợ, thưởng nhỏ không?

     
    1373 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận