Tranh chấp quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #510053 13/12/2018

  phanhoi3292

  Male
  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:13/12/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Tranh chấp quyền sử dụng đất

  Bố mẹ tôi được nhà nước cấp 405m2 đất để làm nhà ở vào năm 1987 đã có bìa đỏ. Sau đó bố mẹ tôi khai hoang cải tạo thêm 185m2 đất ao hồ sát bên nhà để làm vườn trồng rau. UBND xã thu sản lượng hàng năm từ năm 1987 tới giờ. Xung quanh ko tránh chấp với ai cả. Nhưng mới đây bên địa chính có thông báo thu hồi để bán đấu giá lô đất đó với lý do đất thừa. Tôi xin hỏi UBND xã làm vậy có hợp lý ko. Xin cảm ơn!

   
  1815 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phanhoi3292 vì bài viết hữu ích
  xuanvkssamson (13/02/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #513613   13/02/2019

  DT_DA
  DT_DA
  Top 75
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (903)
  Số điểm: 17463
  Cảm ơn: 265
  Được cảm ơn 346 lần


  Theo Khoản 2, điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai quy định:
   
  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:
   
  a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức giao đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.
   
  Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;
   
  b) Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;
   
  c) Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này;
   
  d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì được xác định là đất nông nghiệp và được công nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều này.
   
  Gia đình bạn sử dụng đất từ 1987, tuy nhiên là đất khai hoang và chưa tiến hành xác minh sở hữu. Những căn cứ xác minh sở hữu, bạn tham khảo tại Điều 99 và Điều 101 Luật đất đai năm 2013. Bạn có thể đối chiếu xem đất của gia đình bạn có đáp ứng đủ điều kiện nêu trên hay không :
   
  - Có công trình xây dựng trước ngày 1/7/2004 hay không
   
  - Có sử dụng ổn định ( không thay đổi ranh giới , không tranh chấp với người khác )
   
  - Có thuộc trường hợp do UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch, quy hoạch không
   
  Sau khi xem xét đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn có thể thực hiện theo thủ tục sau đây: Căn cứ Điều 70 Luật đất đai 2013; Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính và làm theo.
   
  Như vậy, trong trường hợp này ,gia đình bạn đa sử dụng ổn định mảnh đất này với mục đích sử dụng như đất nông nghiệp từ năm 1987 đến nay , giả sử thời điểm gia đình bạn khai hoang mảnh đất naỳ chưa có quyết định về việc sử dụng đất cũng như chưa có kế hoạch , quy hoạch về việc sử dụng đất thì theo quy định nêu trên bạn đã đủ điều điện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai theo quy định nêu trên, tức gia đình bạn là chủ sở hữu hợp pháp của mảnh đất này . Do vậy việc UBND cấp xã thông báo thu hồi đất đai của gia đình bạn để bán đấu giá thứ nhất là không đúng thẩm quyền ( theo điều 66 luật đất đai 2013 ) thứ hai là không có căn cứ hợp pháp để thu hồi.
   
  Báo quản trị |