Tra cứu nhanh mã ngành kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #318594 15/04/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3535)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4356 lần


  Tra cứu nhanh mã ngành kinh doanh

  Sau đây là Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam gồm 5 cấp:

  - Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hoá theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

  - Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng hai số theo từng ngành cấp 1 tương ứng;

  - Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng ba số theo từng ngành cấp 2 tương ứng;

  - Ngành cấp 4 gồm 437 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng bốn số theo từng ngành cấp 3 tương ứng;

  - Ngành cấp 5 gồm 642 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng năm số theo từng ngành cấp 4 tương ứng.

  Tải file Excel về máy tra cứu nhanh BÊN DƯỚI hoặc TẠI ĐÂY

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Tên ngành

  A

   

   

   

   

  NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

   

  01

   

   

   

  Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

   

   

  011

   

   

  Trồng cây hàng năm

   

   

   

  0111

  01110

  Trồng lúa

   

   

   

  0112

  01120

  Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

   

   

   

  0113

  01130

  Trồng cây lấy củ có chất bột

   

   

   

  0114

  01140

  Trồng cây mía

   

   

   

  0115

  01150

  Trồng cây thuốc lá, thuốc lào

   

   

   

  0116

  01160

  Trồng cây lấy sợi

   

   

   

  0117

  01170

  Trồng cây có hạt chứa dầu

   

   

   

  0118

   

  Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

   

   

   

   

  01181

  Trồng rau các loại

   

   

   

   

  01182

  Trồng đậu các loại

   

   

   

   

  01183

  Trồng hoa, cây cảnh

   

   

   

  0119

  01190

  Trồng cây hàng năm khác

   

   

  012

   

   

  Trồng cây lâu năm

   

   

   

  0121

   

  Trồng cây ăn quả

   

   

   

   

  01211

  Trồng nho

   

   

   

   

  01212

  Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

   

   

   

   

  01213

  Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác

   

   

   

   

  01214

  Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo

   

   

   

   

  01215

  Trồng nhãn, vải, chôm chôm

   

   

   

   

  01219

  Trồng cây ăn quả khác

   

   

   

  0122

  01220

  Trồng cây lấy quả chứa dầu

   

   

   

  0123

  01230

  Trồng cây điều

   

   

   

  0124

  01240

  Trồng cây hồ tiêu

   

   

   

  0125

  01250

  Trồng cây cao su

   

   

   

  0126

  01260

  Trồng cây cà phê

   

   

   

  0127

  01270

  Trồng cây chè

   

   

   

  0128

   

  Trồng cây gia vị, cây dược liệu

   

   

   

   

  01281

  Trồng cây gia vị

   

   

   

   

  01282

  Trồng cây dược liệu

   

   

   

  0129

  01290

  Trồng cây lâu năm khác

   

   

  013

  0130

  01300

  Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

   

   

  014

   

   

  Chăn nuôi

   

   

   

  0141

  01410

  Chăn nuôi trâu, bò

   

   

   

  0142

  01420

  Chăn nuôi ngựa, lừa, la

   

   

   

  0144

  01440

  Chăn nuôi dê, cừu

   

   

   

  0145

  01450

  Chăn nuôi lợn

   

   

   

  0146

   

  Chăn nuôi gia cầm

   

   

   

   

  01461

  Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm

   

   

   

   

  01462

  Chăn nuôi gà

   

   

   

   

  01463

  Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

   

   

   

   

  01469

  Chăn nuôi gia cầm khác

   

   

   

  0149

  01490

  Chăn nuôi khác

   

   

  015

  0150

  01500

  Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

   

   

  016

   

   

  Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

   

   

   

  0161

  01610

  Hoạt động dịch vụ trồng trọt

   

   

   

  0162

  01620

  Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

   

   

   

  0163

  01630

  Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

   

   

   

  0164

  01640

  Xử lý hạt giống để nhân giống

   

   

  017

  0170

  01700

  Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan

   

  02

   

   

   

  Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

   

   

  021

  0210

   

  Trồng rừng và chăm sóc rừng

   

   

   

   

  02101

  Ươm giống cây lâm nghiệp

   

   

   

   

  02102

  Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ

   

   

   

   

  02103

  Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa

   

   

   

   

  02109

  Trồng rừng và chăm sóc rừng khác

   

   

  022

   

   

  Khai thác gỗ và lâm sản khác

   

   

   

  0221

  02210

  Khai thác gỗ

   

   

   

  0222

  02220

  Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

   

   

  023

  0230

  02300

  Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác

   

   

  024

  0240

  02400

  Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

   

  03

   

   

   

  Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

   

   

  031

   

   

  Khai thác thuỷ sản

   

   

   

  0311

  03110

  Khai thác thuỷ sản biển

   

   

   

  0312

   

  Khai thác thuỷ sản nội địa

   

   

   

   

  03121

  Khai thác thuỷ sản nước lợ

   

   

   

   

  03122

  Khai thác thuỷ sản nước ngọt

   

   

  032

   

   

  Nuôi trồng thuỷ sản

   

   

   

  0321

  03210

  Nuôi trồng thuỷ sản biển

   

   

   

  0322

   

  Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

   

   

   

   

  03221

  Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ

   

   

   

   

  03222

  Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt

   

   

   

  0323

  03230

  Sản xuất giống thuỷ sản

  B

   

   

   

   

   KHAI KHOÁNG

   

  05

   

   

   

  Khai thác than cứng và than non

   

   

  051

  0510

  05100

  Khai thác và thu gom than cứng

   

   

  052

  0520

  05200

  Khai thác và thu gom than non

   

  06

   

   

   

  Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

   

   

  061

  0610

  06100

  Khai thác dầu thô

   

   

  062

  0620

  06200

  Khai thác khí đốt tự nhiên

   

  07

   

   

   

  Khai thác quặng kim loại

   

   

  071

  0710

  07100

  Khai thác quặng sắt

   

   

  072

   

   

  Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)

   

   

   

  0721

  07210

  Khai thác quặng uranium và quặng thorium

   

   

   

  0722

   

  Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

   

   

   

   

  07221

  Khai thác quặng bôxít

   

   

   

   

  07229

  Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu

   

   

  073

  0730

  07300

  Khai thác quặng kim loại quí hiếm

   

  08

   

   

   

  Khai khoáng khác

   

   

  081

  0810

   

  Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

   

   

   

   

  08101

  Khai thác đá

   

   

   

   

  08102

  Khai thác cát, sỏi

   

   

   

   

  08103

  Khai thác đất sét

   

   

  089

   

   

  Khai khoáng chưa được phân vào đâu

   

   

   

  0891

  08910

  Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

   

   

   

  0892

  08920

  Khai thác và thu gom than bùn

   

   

   

  0893

  08930

  Khai thác muối

   

   

   

  0899

  08990

  Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

   

  09

   

   

   

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng

   

   

  091

  0910

  09100

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

   

   

  099

  0990

  09900

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

  C

   

   

   

   

  CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

   

  10

   

   

   

  Sản xuất chế biến thực phẩm

   

   

  101

  1010

   

  Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

   

   

   

   

  10101

  Chế biến và đóng hộp thịt

   

   

   

   

  10109

  Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác

   

   

  102

  1020

   

  Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

   

   

   

   

  10201

  Chế biến và đóng hộp thuỷ sản

   

   

   

   

  10202

  Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh

   

   

   

   

  10203

  Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô

   

   

   

   

  10204

  Chế biến và bảo quản nước mắm

   

   

   

   

  10209

  Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác

   

   

  103

  1030

   

  Chế biến và bảo quản rau quả

   

   

   

   

  10301

  Chế biến và đóng hộp rau quả

   

   

   

   

  10309

  Chế biến và bảo quản rau quả khác

   

   

  104

  1040

   

  Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

   

   

   

   

  10401

  Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật

   

  10409

  Chế biến và bảo quản dầu mỡ khác

   

   

  105

  1050

  10500

  Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

   

   

  106

   

   

  Xay xát và sản xuất bột

   

   

   

  1061

   

  Xay xát và sản xuất bột thô

   

   

   

   

  10611

  Xay xát

   

  10612

  Sản xuất bột thô

   

   

   

  1062

  10620

  Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

   

   

  107

   

   

  Sản xuất thực phẩm khác

   

   

   

  1071

  10710

  Sản xuất các loại bánh từ bột

   

   

   

  1072

  10720

  Sản xuất đường

   

   

   

  1073

  10730

  Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo

   

   

   

  1074

  10740

  Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự

   

   

   

  1075

  10750

  Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

   

   

   

  1079

  10790

  Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

   

   

  108

  1080

  10800

  Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

   

  11

   

   

   

  Sản xuất đồ uống

   

   

  110

   

   

  Sản xuất đồ uống

   

   

   

  1101

  11010

  Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh

   

   

   

  1102

  11020

  Sản xuất rượu vang

   

   

   

  1103

  11030

  Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

   

   

   

  1104

   

  Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

   

   

   

   

  11041

  Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

   

   

   

   

  11042

  Sản xuất đồ uống không cồn

   

  12

  120

  1200

   

  Sản xuất sản phẩm thuốc lá

   

   

   

   

  12001

  Sản xuất thuốc lá

   

   

   

   

  12009

  Sản xuất thuốc hút khác

   

  13

   

   

   

  Dệt

   

   

  131

   

   

  Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

   

   

   

  1311

  13110

  Sản xuất sợi

   

   

   

  1312

  13120

  Sản xuất vải dệt thoi

   

   

   

  1313

  13130

  Hoàn thiện sản phẩm dệt

   

   

  132

   

   

  Sản xuất hàng dệt khác

   

   

   

  1321

  13210

  Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

   

   

   

  1322

  13220

  Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

   

   

   

  1323

  13230

  Sản xuất thảm, chăn đệm

   

   

   

  1324

  13240

  Sản xuất các loại dây bện và lưới

   

   

   

  1329

  13290

  Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

   

  14

   

   

   

  Sản xuất trang phục

   

   

  141

  1410

  14100

  May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

   

   

  142

  1420

  14200

  Sản xuất sản phẩm từ da lông thú

   

   

  143

  1430

  14300

  Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

   

  15

   

   

   

  Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

   

   

  151

   

   

  Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi sách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú

   

   

   

  1511

  15110

  Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú

   

   

   

  1512

  15120

  Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm

   

   

  152

  1520

  15200

  Sản xuất giày dép

   

  16

   

   

   

  Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

   

   

  161

  1610

   

  Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

   

   

   

   

  16101

  Cưa, xẻ và bào gỗ

   

   

   

   

  16102

  Bảo quản gỗ

   

   

  162

   

   

  Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

   

   

   

  1621

  16210

  Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

   

   

   

  1622

  16220

  Sản xuất đồ gỗ xây dựng

   

   

   

  1623

  16230

  Sản xuất bao bì bằng gỗ

   

   

   

  1629

   

  Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

   

   

   

   

  16291

  Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

   

   

   

   

  16292

  Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

   

  17

   

   

   

  Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

   

   

  170

   

   

  Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

   

   

   

  1701

  17010

  Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

   

   

   

  1702

   

  Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

   

   

   

   

  17021

  Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

   

   

   

   

  17022

  Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn

   

   

   

  1709

  17090

  Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

   

  18

   

   

   

  In, sao chép bản ghi các loại

   

   

  181

   

   

  In ấn và dịch vụ liên quan đến in

   

   

   

  1811

  18110

  In ấn

   

   

   

  1812

  18120

  Dịch vụ liên quan đến in

   

   

  182

  1820

  18200

  Sao chép bản ghi các loại

   

  19

   

   

   

  Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế

   

   

  191

  1910

  19100

  Sản xuất than cốc

   

   

  192

  1920

  19200

  Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

   

  20

   

   

   

  Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất

   

   

  201

   

   

  Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

   

   

   

  2011

  20110

  Sản xuất hoá chất cơ bản

   

   

   

  2012

  20120

  Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

   

   

   

  2013

   

  Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

   

   

   

   

  20131

  Sản xuất plastic nguyên sinh

   

   

   

   

  20132

  Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

   

   

  202

   

   

  Sản xuất sản phẩm hoá chất khác

   

   

   

  2021

  20210

  Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

   

   

   

  2022

   

  Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

   

   

   

   

  20221

  Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít

   

   

   

   

  20222

  Sản xuất mực in

   

   

   

  2023

   

  Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

   

   

   

   

  20231

  Sản xuất mỹ phẩm

   

   

   

   

  20232

  Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

   

   

   

  2029

  20290

  Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

   

   

  203

  2030

  20300

  Sản xuất sợi nhân tạo

   

  21

   

   

   

  Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

   

   

  210

  2100

   

  Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

   

   

   

   

  21001

  Sản xuất thuốc các loại

   

   

   

   

  21002

  Sản xuất hoá dược và dược liệu

   

  22

   

   

   

  Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

   

   

  221

   

   

  Sản xuất sản phẩm từ cao su

   

   

   

  2211

  22110

  Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

   

   

   

  2212

  22120

  Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

   

   

  222

  2220

   

  Sản xuất sản phẩm từ plastic

   

   

   

   

  22201

  Sản xuất bao bì từ plastic

   

   

   

   

  22209

  Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

   

  23

   

   

   

  Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

   

   

  231

  2310

  23100

  Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh

   

   

  239

   

   

  Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu

   

   

   

  2391

  23910

  Sản xuất sản phẩm chịu lửa

   

   

   

  2392

  23920

  Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

   

   

   

  2393

  23930

  Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

   

   

   

  2394

   

  Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

   

   

   

   

  23941

  Sản xuất xi măng

   

   

   

   

  23942

  Sản xuất vôi

   

   

   

   

  23943

  Sản xuất thạch cao

   

   

   

  2395

  23950

  Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

   

   

   

  2396

  23960

  Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

   

   

   

  2399

  23990

  Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

   

  24

   

   

   

  Sản xuất kim loại

   

   

  241

  2410

  24100

  Sản xuất sắt, thép, gang

   

   

  242

  2420

  24200

  Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

   

   

  243

   

   

  Đúc kim loại

   

   

   

  2431

  24310

  Đúc sắt thép

   

   

   

  2432

  24320

  Đúc kim loại màu

   

  25

   

   

   

  Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

   

   

  251

   

   

  Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi

   

   

   

  2511

  25110

  Sản xuất các cấu kiện kim loại

   

   

   

  2512

  25120

  Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

   

   

   

  2513

  25130

  Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)

   

   

  252

  2520

  25200

  Sản xuất vũ khí và đạn dược

   

   

  259

   

   

  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

   

   

   

  2591

  25910

  Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

   

   

   

  2592

  25920

  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

   

   

   

  2593

  25930

  Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

   

   

   

  2599

   

  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

   

   

   

   

  25991

  Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn

   

   

   

   

  25999

  Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

   

  26

   

   

   

  Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

   

   

  261

  2610

  26100

  Sản xuất linh kiện điện tử

   

   

  262

  2620

  26200

  Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

   

   

  263

  2630

  26300

  Sản xuất thiết bị truyền thông

   

   

  264

  2640

  26400

  Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

   

   

  265

   

   

  Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ

   

   

   

  2651

  26510

  Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển

   

   

   

  2652

  26520

  Sản xuất đồng hồ

   

   

  266

  2660

  26600

  Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp

   

   

  267

  2670

  26700

  Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

   

   

  268

  2680

  26800

  Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học

   

  27

   

   

   

  Sản xuất thiết bị điện

   

   

  271

  2710

   

  Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

   

   

   

   

  27101

  Sản xuất mô tơ, máy phát

   

   

   

   

  27102

  Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

   

   

  272

  2720

  27200

  Sản xuất pin và ắc quy

   

   

  273

   

   

  Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

   

   

   

  2731

  27310

  Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học

   

   

   

  2732

  27320

  Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác

   

   

   

  2733

  27330

  Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

   

   

  274

  2740

  27400

  Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

   

   

  275

  2750

  27500

  Sản xuất đồ điện dân dụng

   

   

  279

  2790

  27900

  Sản xuất thiết bị điện khác

   

  28

   

   

   

  Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

   

   

  281

   

   

  Sản xuất máy thông dụng

   

   

   

  2811

  28110

  Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)

   

   

   

  2812

  28120

  Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu

   

   

   

  2813

  28130

  Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác

   

   

   

  2814

  28140

  Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động

   

   

   

  2815

  28150

  Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung

   

   

   

  2816

  28160

  Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp

   

   

   

  2817

  28170

  Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

   

   

   

  2818

  28180

  Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén

   

   

   

  2819

  28190

  Sản xuất máy thông dụng khác

   

   

  282

   

   

  Sản xuất máy chuyên dụng

   

   

   

  2821

  28210

  Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp

   

   

   

  2822

  28220

  Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại

   

   

   

  2823

  28230

  Sản xuất máy luyện kim

   

   

   

  2824

  28240

  Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng

   

   

   

  2825

  28250

  Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

   

   

   

  2826

  28260

  Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da

   

   

   

  2829

   

  Sản xuất máy chuyên dụng khác

   

   

   

   

  28291

  Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng

   

   

   

   

  28299

  Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu

   

  29

   

   

   

  Sản xuất xe có động cơ

   

   

  291

  2910

  29100

  Sản xuất xe có động cơ

   

   

  292

  2920

  29200

  Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc

   

   

  293

  2930

  29300

  Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

   

  30

   

   

   

  Sản xuất phương tiện vận tải khác

   

   

  301

   

   

  Đóng tàu và thuyền

   

   

   

  3011

  30110

  Đóng tàu và cấu kiện nổi

   

   

   

  3012

  30120

  Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí

   

   

  302

  3020

  30200

  Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe

   

   

  303

  3030

  30300

  Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan

   

   

  304

  3040

  30400

  Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội

   

   

  309

   

   

  Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu

   

   

   

  3091

  30910

  Sản xuất mô tô, xe máy

   

   

   

  3092

  30920

  Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật

   

   

   

  3099

  30990

  Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu

   

  31

  310

  3100

   

  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

   

   

   

   

  31001

  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

   

   

   

   

  31009

  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

   

  32

   

   

   

  Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

   

   

  321

   

   

  Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan

   

   

   

  3211

  32110

  Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan

   

   

   

  3212

  32120

  Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan

   

   

  322

  3220

  32200

  Sản xuất nhạc cụ

   

   

  323

  3230

  32300

  Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao

   

   

  324

  3240

  32400

  Sản xuất đồ chơi, trò chơi

   

   

  325

  3250

   

  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

   

   

   

   

  32501

  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

   

   

   

   

  32502

  Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng

   

   

  329

  3290

  32900

  Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

   

  33

   

   

   

  Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

   

   

  331

   

   

  Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn

   

   

   

  3311

  33110

  Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn

   

   

   

  3312

  33120

  Sửa chữa máy móc, thiết bị

   

   

   

  3313

  33130

  Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học

   

   

   

  3314

  33140

  Sửa chữa thiết bị điện

   

   

   

  3315

  33150

  Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

   

   

   

  3319

  33190

  Sửa chữa thiết bị khác

   

   

  332

  3320

  33200

  Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

  D

   

   

   

   

  SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

   

  35

   

   

   

  Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí

   

   

  351

  3510

   

  Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

   

   

   

   

  35101

  Sản xuất điện

   

   

   

   

  35102

  Truyền tải và phân phối điện

   

   

  352

  3520

  35200

  Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

   

   

  353

  3530

   

  Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

   

   

   

   

  35301

  Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí

   

   

   

   

  35302

  Sản xuất nước đá

  E

   

   

   

   

  CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI

   

  36

  360

  3600

  36000

  Khai thác, xử lý và cung cấp nước

   

  37

   

   

   

  Thoát nước và xử lý nước thải

   

   

  370

  3700

   

  Thoát nước và xử lý nước thải

   

   

   

   

  37001

  Thoát nước

   

   

   

   

  37002

  Xử lý nước thải

   

  38

   

   

   

  Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu

   

   

  381

   

   

  Thu gom rác thải

   

   

   

  3811

  38110

  Thu gom rác thải không độc hại

   

   

   

  3812

   

  Thu gom rác thải độc hại

   

   

   

   

  38121

  Thu gom rác thải y tế

   

   

   

   

  38129

  Thu gom rác thải độc hại khác

   

   

  382

   

   

  Xử lý và tiêu huỷ rác thải

   

   

   

  3821

  38210

  Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại

   

   

   

  3822

   

  Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại

   

   

   

   

  38221

  Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế

   

   

   

   

  38229

  Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác

   

   

  383

  3830

   

  Tái chế phế liệu

   

   

   

   

  38301

  Tái chế phế liệu kim loại

   

   

   

   

  38302

  Tái chế phế liệu phi kim loại

   

  39

  390

  3900

  39000

  Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

  F

   

   

   

   

  XÂY DỰNG

   

  41

  410

  4100

  41000

  Xây dựng nhà các loại

   

  42

   

   

   

  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

   

   

  421

  4210

   

  Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

   

   

   

   

  42101

  Xây dựng công trình đường sắt

   

   

   

   

  42102

  Xây dựng công trình đường bộ

   

   

  422

  4220

  42200

  Xây dựng công trình công ích

   

   

  429

  4290

  42900

  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

   

  43

   

   

   

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng

   

   

  431

   

   

  Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng

   

   

   

  4311

  43110

  Phá dỡ

   

   

   

  4312

  43120

  Chuẩn bị mặt bằng

   

   

  432

   

   

  Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác

   

   

   

  4321

  43210

  Lắp đặt hệ thống điện

   

   

   

  4322

   

  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

   

   

   

   

  43221

  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

   

   

   

   

  43222

  Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí

   

   

   

  4329

  43290

  Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

   

   

  433

  4330

  43300

  Hoàn thiện công trình xây dựng

   

   

  439

  4390

  43900

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

  G

   

   

   

   

  BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

   

  45

   

   

   

  Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

   

   

  451

   

   

  Bán ô tô và xe có động cơ khác

   

   

   

  4511

   

  Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

   

   

   

   

  45111

  Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

   

   

   

   

  45119

  Bán buôn xe có động cơ khác

   

   

   

  4512

  45120

  Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

   

   

   

  4513

   

  Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

   

   

   

   

  45131

  Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

   

   

   

   

  45139

  Đại lý xe có động cơ khác

   

   

  452

  4520

  45200

  Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

   

   

  453

  4530

   

  Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

   

   

   

   

  45301

  Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

   

   

   

   

  45302

  Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

   

   

   

   

  45303

  Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

   

   

  454

   

   

  Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

   

   

   

  4541

   

  Bán mô tô, xe máy

   

   

   

   

  45411

  Bán buôn mô tô, xe máy

   

   

   

   

  45412

  Bán lẻ mô tô, xe máy

   

   

   

   

  45413

  Đại lý mô tô, xe máy

   

   

   

  4542

  45420

  Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

   

   

   

  4543

   

  Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

   

   

   

   

  45431

  Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

   

   

   

   

  45432

  Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

   

   

   

   

  45433

  Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

   

  46

   

   

   

  Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

   

   

  461

  4610

   

  Đại lý, môi giới, đấu giá

   

   

   

   

  46101

  Đại lý

   

   

   

   

  46102

  Môi giới

   

   

   

   

  46103

  Đấu giá

   

   

  462

  4620

   

  Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

   

   

   

   

  46201

  Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác

   

   

   

   

  46202

  Bán buôn hoa và cây

   

   

   

   

  46203

  Bán buôn động vật sống

   

   

   

   

  46204

  Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản

   

   

   

   

  46209

  Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

   

   

  463

   

   

  Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

   

   

   

  4631

  46310

  Bán buôn gạo

   

   

   

  4632

   

  Bán buôn thực phẩm

   

   

   

   

  46321

  Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt

   

   

   

   

  46322

  Bán buôn thủy sản

   

   

   

   

  46323

  Bán buôn rau, quả

   

   

   

   

  46324

  Bán buôn cà phê

   

   

   

   

  46325

  Bán buôn chè

   

   

   

   

  46326

  Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

   

   

   

   

  46329

  Bán buôn thực phẩm khác

   

   

   

  4633

   

  Bán buôn đồ uống

   

   

   

   

  46331

  Bán buôn đồ uống có cồn

   

   

   

   

  46332

  Bán buôn đồ uống không có cồn

   

   

   

  4634

  46340

  Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

   

   

  464

   

   

  Bán buôn đồ dùng gia đình

   

   

   

  4641

   

  Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

   

   

   

   

  46411

  Bán buôn vải

   

   

   

   

  46412

  Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác

   

   

   

   

  46413

  Bán buôn hàng may mặc

   

   

   

   

  46414

  Bán buôn giày dép

   

   

   

  4649

   

  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

   

   

   

   

  46491

  Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

   

   

   

   

  46492

  Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

   

   

   

   

  46493

  Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

   

   

   

   

  46494

  Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

   

   

   

   

  46495

  Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

   

   

   

   

  46496

  Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

   

   

   

   

  46497

  Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

   

   

   

   

  46498

  Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

   

   

   

   

  46499

  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

   

   

  465

   

   

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

   

   

   

  4651

  46510

  Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

   

   

   

  4652

  46520

  Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

   

   

   

  4653

  46530

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

   

   

   

  4659

   

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

   

   

   

   

  46591

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

   

   

   

   

  46592

  Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

   

   

   

   

  46593

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày

   

   

   

   

  46594

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

   

   

   

   

  46595

  Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

   

   

   

   

  46599

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

   

   

  466

   

   

  Bán buôn chuyên doanh khác

   

   

   

  4661

   

  Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

   

   

   

   

  46611

  Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác

   

   

   

   

  46612

  Bán buôn dầu thô

   

   

   

   

  46613

  Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

   

   

   

   

  46614

  Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

   

   

   

  4662

   

  Bán buôn kim loại và quặng kim loại

   

   

   

   

  46621

  Bán buôn quặng kim loại

   

   

   

   

  46622

  Bán buôn sắt, thép

   

   

   

   

  46623

  Bán buôn kim loại khác

   

   

   

   

  46624

  Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác

   

   

   

  4663

   

  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

   

   

   

   

  46631

  Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

   

   

   

   

  46632

  Bán buôn xi măng

   

   

   

   

  46633

  Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

   

   

   

   

  46634

  Bán buôn kính xây dựng

   

   

   

   

  46635

  Bán buôn sơn, vécni

   

   

   

   

  46636

  Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

   

   

   

   

  46637

  Bán buôn đồ ngũ kim

   

   

   

   

  46639

  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

   

   

   

  4669

   

  Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

   

   

   

   

  46691

  Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

   

   

   

   

  46692

  Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

   

   

   

   

  46693

  Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

   

   

   

   

  46694

  Bán buôn cao su

   

   

   

   

  46695

  Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

   

   

   

   

  46696

  Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

   

   

   

   

  46697

  Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

   

   

   

   

  46699

  Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

   

   

  469

  4690

  46900

  Bán buôn tổng hợp

   

  47

   

   

   

  Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

   

   

  471

   

   

  Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

   

   

   

  4711

  47110

  Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

   

   

   

  4719

   

  Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

   

   

   

   

  47191

  Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

   

   

   

   

  47199

  Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

   

   

  472

   

   

  Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4721

  47210

  Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4722

   

  Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47221

  Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47222

  Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47223

  Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47224

  Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47229

  Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4723

  47230

  Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4724

  47240

  Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

  473

  4730

  47300

  Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

  474

   

   

  Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4741

   

  Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47411

  Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47412

  Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4742

  47420

  Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

  475

   

   

  Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4751

   

  Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47511

  Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47519

  Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4752

   

  Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47521

  Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47522

  Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47523

  Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47524

  Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47525

  Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47529

  Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4753

  47530

  Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4759

   

  Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47591

  Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47592

  Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47593

  Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47594

  Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47599

  Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

  476

   

   

  Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4761

  47610

  Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4762

  47620

  Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4763

  47630

  Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4764

  47640

  Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

  477

   

   

  Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4771

   

  Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47711

  Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47712

  Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47713

  Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4772

   

  Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47721

  Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47722

  Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4773

   

  Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47731

  Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47732

  Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47733

  Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47734

  Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47735

  Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47736

  Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47737

  Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47738

  Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47739

  Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4774

   

  Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47741

  Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47749

  Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

  478

   

   

  Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ

   

   

   

  4781

   

  Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47811

  Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47812

  Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47813

  Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47814

  Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

  4782

   

  Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47821

  Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47822

  Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47823

  Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

  4789

   

  Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47891

  Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47892

  Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47893

  Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47899

  Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ

   

   

  479

   

   

  Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)

   

   

   

  4791

  47910

  Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

   

   

   

  4799

  47990

  Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

  H

   

   

   

   

  VẬN TẢI KHO BÃI

   

  49

   

   

   

  Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống

   

   

  491

   

   

  Vận tải đường sắt

   

   

   

  4911

  49110

  Vận tải hành khách đường sắt

   

   

   

  4912

  49120

  Vận tải hàng hóa đường sắt

   

   

  492

  4920

  49200

  Vận tải bằng xe buýt

   

   

  493

   

   

  Vận tải đường bộ khác

   

   

   

  4931

   

  Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

   

   

   

   

  49311

  Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm

   

   

   

   

  49312

  Vận tải hành khách bằng taxi

   

   

   

   

  49313

  Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy

   

   

   

   

  49319

  Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác

   

   

   

  4932

   

  Vận tải hành khách đường bộ khác

   

   

   

   

  49321

  Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

   

   

   

   

  49329

  Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

   

   

   

  4933

   

  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

   

   

   

   

  49331

  Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

   

   

   

   

  49332

  Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

   

   

   

   

  49333

  Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông

   

   

   

   

  49334

  Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ

   

   

   

   

  49339

  Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

   

   

  494

  4940

  49400

  Vận tải đường ống

   

  50

   

   

   

  Vận tải đường thủy

   

   

  501

   

   

  Vận tải ven biển và viễn dương

   

   

   

  5011

   

  Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

   

   

   

   

  50111

  Vận tải hành khách ven biển

   

   

   

   

  50112

  Vận tải hành khách viễn dương

   

   

   

  5012

   

  Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

   

   

   

   

  50121

  Vận tải hàng hóa ven biển

   

   

   

   

  50122

  Vận tải hàng hóa viễn dương

   

   

  502

   

   

  Vận tải đường thuỷ nội địa

   

   

   

  5021

   

  Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

   

   

   

   

  50211

  Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới

   

   

   

   

  50212

  Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ

   

   

   

  5022

   

  Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

   

   

   

   

  50221

  Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới

   

   

   

   

  50222

  Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ

   

  51

   

   

   

  Vận tải hàng không

   

   

  511

  5110

  51100

  Vận tải hành khách hàng không

   

   

  512

  5120

  51200

  Vận tải hàng hóa hàng không

   

  52

   

   

   

  Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải

   

   

  521

  5210

   

  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

   

   

   

   

  52101

  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan

   

   

   

   

  52102

  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)

   

   

   

   

  52109

  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác

   

   

  522

   

   

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải

   

   

   

  5221

   

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

   

   

   

   

  52211

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt

   

   

   

   

  52219

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

   

   

   

  5222

   

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

   

   

   

   

  52221

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương

   

   

   

   

  52222

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa

   

   

   

  5223

   

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không

   

   

   

   

  52231

  Dịch vụ điều hành bay

   

   

   

   

  52239

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không

   

   

   

  5224

   

  Bốc xếp hàng hóa

   

   

   

   

  52241

  Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt

   

   

   

   

  52242

  Bốc xếp hàng hóa đường bộ

   

   

   

   

  52243

  Bốc xếp hàng hóa cảng biển

   

   

   

   

  52244

  Bốc xếp hàng hóa cảng sông

   

   

   

   

  52245

  Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không

   

   

   

  5229

   

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

   

   

   

   

  52291

  Dịch vụ đại lý tàu biển

   

   

   

   

  52292

  Dịch vụ đại lý vận tải đường biển

   

   

   

   

  52299

  Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu

   

  53

   

   

   

  Bưu chính và chuyển phát

   

   

  531

  5310

  53100

  Bưu chính

   

   

  532

  5320

  53200

  Chuyển phát

  I

   

   

   

   

  DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG

   

  55

   

   

   

   Dịch vụ lưu trú

   

   

  551

  5510

   

  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

   

   

   

   

  55101

  Khách sạn

   

   

   

   

  55102

  Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

   

   

   

   

  55103

  Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

   

   

   

   

  55104

  Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

   

   

  559

  5590

   

  Cơ sở lưu trú khác

   

   

   

   

  55901

  Ký túc xá học sinh, sinh viên

   

   

   

   

  55902

  Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm

   

   

   

   

  55909

  Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu

   

  56

   

   

   

  Dịch vụ ăn uống

   

   

  561

  5610

   

  Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

   

   

   

   

  56101

  Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

   

   

   

   

  56109

  Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

   

   

  562

   

   

  Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác

   

   

   

  5621

  56210

  Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

   

   

   

  5629

  56290

  Dịch vụ ăn uống khác

   

   

  563

  5630

   

  Dịch vụ phục vụ đồ uống

   

   

   

   

  56301

  Quán rượu, bia, quầy bar

   

   

   

   

  56309

  Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

  J

   

   

   

   

  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  58

   

   

   

  Hoạt động xuất bản

   

   

  581

   

   

  Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác

   

   

   

  5811

  58110

  Xuất bản sách

   

   

   

  5812

  58120

  Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ

   

   

   

  5813

  58130

  Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ

   

   

   

  5819

  58190

  Hoạt động xuất bản khác

   

   

  582

  5820

  58200

  Xuất bản phần mềm

   

  59

   

   

   

  Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc

   

   

  591

   

   

  Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình

   

   

   

  5911

   

  Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

   

   

   

   

  59111

  Hoạt động sản xuất phim điện ảnh

   

   

   

   

  59112

  Hoạt động sản xuất phim video

   

   

   

   

  59113

  Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình

   

   

   

  5912

  59120

  Hoạt động hậu kỳ

   

   

   

  5913

  59130

  Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

   

   

   

  5914

   

  Hoạt động chiếu phim

   

   

   

   

  59141

  Hoạt động chiếu phim cố định

   

   

   

   

  59142

  Hoạt động chiếu phim lưu động

   

   

  592

  5920

  59200

  Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc

   

  60

   

   

   

  Hoạt động phát thanh, truyền hình

   

   

  601

  6010

  60100

  Hoạt động phát thanh

   

   

  602

   

   

  Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao

   

   

   

  6021

  60210

  Hoạt động truyền hình

   

   

   

  6022

  60220

  Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác

   

  61

   

   

   

  Viễn thông

   

   

  611

  6110

  61100

  Hoạt động viễn thông có dây

   

   

  612

  6120

  61200

  Hoạt động viễn thông không dây

   

   

  613

  6130

  61300

  Hoạt động viễn thông vệ tinh

   

   

  619

  6190

   

  Hoạt động viễn thông khác

   

   

   

   

  61901

  Hoạt động của các điểm truy cập internet

   

   

   

   

  61909

  Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu

   

  62

  620

   

   

  Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính

   

   

   

  6201

  62010

  Lập trình máy vi tính

   

   

   

  6202

  62020

  Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

   

   

   

  6209

  62090

  Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

   

  63

   

   

   

  Hoạt động dịch vụ thông tin

   

   

  631

   

   

  Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin

   

   

   

  6311

  63110

  Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

   

   

   

  6312

  63120

  Cổng thông tin

   

   

  632

   

   

  Dịch vụ thông tin khác

   

   

   

  6321

  63210

  Hoạt động thông tấn

   

   

   

  6329

  63290

  Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

  K

   

   

   

   

  HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

   

  64

   

   

   

  Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

   

   

  641

   

   

  Hoạt động trung gian tiền tệ

   

   

   

  6411

  64110

  Hoạt động ngân hàng trung ương

   

   

   

  6419

  64190

  Hoạt động trung gian tiền tệ khác

   

   

  642

  6420

  64200

  Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

   

   

  643

  6430

  64300

  Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

   

   

  649

   

   

  Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

   

   

   

  6491

  64910

  Hoạt động cho thuê tài chính

   

   

   

  6492

  64920

  Hoạt động cấp tín dụng khác

   

   

   

  6499

  64990

  Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

   

  65

   

   

   

  Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)

   

   

  651

   

   

  Bảo hiểm

   

   

   

  6511

  65110

  Bảo hiểm nhân thọ

   

   

   

  6512

   

  Bảo hiểm phi nhân thọ

   

   

   

   

  65121

  Bảo hiểm y tế

   

   

   

   

  65129

  Bảo hiểm phi nhân thọ khác

   

   

  652

  6520

  65200

  Tái bảo hiểm

   

   

  653

  6530

  65300

  Bảo hiểm xã hội

   

  66

   

   

   

  Hoạt động tài chính khác

   

   

  661

   

   

  Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

   

   

   

  6611

  66110

  Quản lý thị trường tài chính

   

   

   

  6612

  66120

  Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán

   

   

   

  6619

  66190

  Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

   

   

  662

   

   

  Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

   

   

   

  6621

  66210

  Đánh giá rủi ro và thiệt hại

   

   

   

  6622

  66220

  Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

   

   

   

  6629

  66290

  Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

   

   

  663

  6630

  66300

  Hoạt động quản lý quỹ

  L

   

   

   

   

  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

   

  68

   

   

   

  Hoạt động kinh doanh bất động sản

   

   

  681

  6810

  68100

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

   

   

  682

  6820

  68200

  Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

  M

   

   

   

   

  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

  69

   

   

   

  Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán

   

   

  691

  6910

   

  Hoạt động pháp luật

   

   

   

   

  69101

  Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

   

   

   

   

  69102

  Hoạt động công chứng và chứng thực

   

   

   

   

  69109

  Hoạt động pháp luật khác

   

   

  692

  6920

  69200

  Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

   

  70

   

   

   

  Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý

   

   

  701

  7010

  70100

  Hoạt động của trụ sở văn phòng

   

   

  702

  7020

  70200

  Hoạt động tư vấn quản lý

   

  71

   

   

   

  Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật

   

   

  711

  7110

   

  Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

   

   

   

   

  71101

  Hoạt động kiến trúc

   

   

   

   

  71102

  Hoạt động đo đạc bản đồ

   

   

   

   

  71103

  Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước

   

   

   

   

  71109

  Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

   

   

  712

  7120

  71200

  Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

   

  72

   

   

   

  Nghiên cứu khoa học và phát triển

   

   

  721

  7210

  72100

  Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

   

   

  722

  7220

  72200

  Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn

   

  73

   

   

   

  Quảng cáo và nghiên cứu thị trường

   

   

  731

  7310

  73100

  Quảng cáo

   

   

  732

  7320

  73200

  Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

   

  74

   

   

   

  Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác

   

   

  741

  7410

  74100

  Hoạt động thiết kế chuyên dụng

   

   

  742

  7420

  74200

  Hoạt động nhiếp ảnh

   

   

  749

  7490

   

  Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

   

   

   

   

  74901

  Hoạt động khí tượng thuỷ văn

   

   

   

   

  74909

  Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu

   

  75

  750

  7500

  75000

  Hoạt động thú y

  N

   

   

   

   

  HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

   

  77

   

   

   

  Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

   

   

  771

  7710

   

  Cho thuê xe có động cơ

   

   

   

   

  77101

  Cho thuê ôtô

   

   

   

   

  77109

  Cho thuê xe có động cơ khác

   

   

  772

   

   

  Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình

   

   

   

  7721

  77210

  Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

   

   

   

  7722

  77220

  Cho thuê băng, đĩa video

   

   

   

  7729

  77290

  Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác

   

   

  773

  7730

   

  Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

   

   

   

   

  77301

  Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp

   

   

   

   

  77302

  Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

   

   

   

   

  77303

  Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)

   

   

   

   

  77309

  Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu

   

   

  774

  7740

  77400

  Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

   

  78

   

   

   

  Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm

   

   

  781

  7810

  78100

  Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

   

   

  782

  7820

  78200

  Cung ứng lao động tạm thời

   

   

  783

  7830

   

  Cung ứng và quản lý nguồn lao động

   

   

   

   

  78301

  Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

   

   

   

   

  78302

  Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

   

  79

   

   

   

  Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

   

   

  791

   

   

  Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

   

   

   

  7911

  79110

  Đại lý du lịch

   

   

   

  7912

  79120

  Điều hành tua du lịch

   

   

  792

  7920

  79200

  Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

   

  80

   

   

   

  Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn

   

   

  801

  8010

  80100

  Hoạt động bảo vệ cá nhân

   

   

  802

  8020

  80200

  Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn

   

   

  803

  8030

  80300

  Dịch vụ điều tra

   

  81

   

   

   

  Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan

   

   

  811

  8110

  81100

  Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

   

   

  812

   

   

  Dịch vụ vệ sinh

   

   

   

  8121

  81210

  Vệ sinh chung nhà cửa

   

   

   

  8129

  81290

  Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác

   

   

  813

  8130

  81300

  Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

   

  82

   

   

   

  Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

   

   

  821

   

   

  Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng

   

   

   

  8211

  82110

  Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp

   

   

   

  8219

   

  Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

   

   

   

   

  82191

  Photo, chuẩn bị tài liệu

   

   

   

   

  82199

  Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

   

   

  822

  8220

  82200

  Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi

   

   

  823

  8230

  82300

  Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

   

   

  829

   

   

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

   

   

   

  8291

  82910

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng

   

   

   

  8292

  82920

  Dịch vụ đóng gói

   

   

   

  8299

  82990

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

  O

   

   

   

   

  HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC

   

  84

   

   

   

  Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

   

   

  841

   

   

  Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội

   

   

   

  8411

   

  Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

   

   

   

   

  84111

  Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội

   

   

   

   

  84112

  Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

   

   

   

  8412

  84120

  Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)

   

   

   

  8413

  84130

  Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành

   

   

  842

   

   

  Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước

   

   

   

  8421

  84210

  Hoạt động ngoại giao

   

   

   

  8422

  84220

  Hoạt động quốc phòng

   

   

   

  8423

  84230

  Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội

   

   

  843

  8430

  84300

  Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc

  P

   

   

   

   

  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  85

   

   

   

  Giáo dục và đào tạo

   

   

  851

  8510

  85100

  Giáo dục mầm non

   

   

  852

  8520

  85200

  Giáo dục tiểu học

   

   

  853

   

   

  Giáo dục trung học

   

   

   

  8531

   

  Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

   

   

   

   

  85311

  Giáo dục trung học cơ sở

   

   

   

   

  85312

  Giáo dục trung học phổ thông

   

   

   

  8532

   

  Giáo dục nghề nghiệp

   

   

   

   

  85321

  Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

   

   

   

   

  85322

  Dạy nghề

   

   

  854

   

   

  Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học

   

   

   

  8541

  85410

  Đào tạo cao đẳng

   

   

   

  8542

  85420

  Đào tạo đại học và sau đại học

   

   

  855

   

   

  Giáo dục khác

   

   

   

  8551

  85510

  Giáo dục thể thao và giải trí

   

   

   

  8552

  85520

  Giáo dục văn hoá nghệ thuật

   

   

   

  8559

  85590

  Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

   

   

  856

  8560

  85600

  Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

  Q

   

   

   

   

  Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

   

  86

   

   

   

  Hoạt động y tế

   

   

  861

  8610

   

  Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

   

   

   

   

  86101

  Hoạt động của các bệnh viện

   

   

   

   

  86102

  Hoạt động của các trạm y tế cấp xã và trạm y tế bộ/ngành

   

   

  862

  8620

   

  Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

   

   

   

   

  86201

  Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa

   

   

   

   

  86202

  Hoạt động của các phòng khám nha khoa

   

   

  869

   

   

  Hoạt động y tế khác

   

   

   

  8691

  86910

  Hoạt động y tế dự phòng

   

   

   

  8692

  86920

  Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng

   

   

   

  8699

  86990

  Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu

   

  87

   

   

   

  Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung

   

   

  871

  8710

   

  Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng

   

   

   

   

  87101

  Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh

   

   

   

   

  87109

  Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác

   

   

  872

  8720

   

  Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện

   

   

   

   

  87201

  Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần

   

   

   

   

  87202

  Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện

   

   

  873

  8730

   

  Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc

   

   

   

   

  87301

  Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh)

   

   

   

   

  87302

  Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già

   

   

   

   

  87303

  Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người tàn tật

   

   

  879

  8790

   

  Hoạt động chăm sóc tập trung khác

   

   

   

   

  87901

  Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm

   

   

   

   

  87909

  Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu

   

  88

   

   

   

  Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung

   

   

  881

  8810

   

  Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật

   

   

   

   

  88101

  Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ thương bệnh binh)

   

   

   

   

  88102

  Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh

   

   

   

   

  88103

  Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người tàn tật

   

   

  889

  8890

  88900

  Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác

  R

   

   

   

   

  NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ

   

  90

  900

  9000

  90000

  Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

   

  91

   

   

   

  Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác

   

   

  910

   

   

  Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác

   

   

   

  9101

  91010

  Hoạt động thư viện và lưu trữ

   

   

   

  9102

  91020

  Hoạt động bảo tồn, bảo tàng

   

   

   

  9103

  91030

  Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên

   

  92

  920

  9200

   

  Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc

   

   

   

   

  92001

  Hoạt động xổ số

   

   

   

   

  92002

  Hoạt động cá cược và đánh bạc

   

  93

   

   

   

  Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí

   

   

  931

   

   

  Hoạt động thể thao

   

   

   

  9311

  93110

  Hoạt động của các cơ sở thể thao

   

   

   

  9312

  93120

  Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao

   

   

   

  9319

  93190

  Hoạt động thể thao khác

   

   

  932

   

   

  Hoạt động vui chơi giải trí khác

   

   

   

  9321

  93210

  Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề

   

   

   

  9329

  93290

  Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

  S

   

   

   

   

  HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC

   

  94

   

   

   

  Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác

   

   

  941

   

   

  Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp

   

   

   

  9411

  94110

  Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ

   

   

   

  9412

  94120

  Hoạt động của các hội nghề nghiệp

   

   

  942

  9420

  94200

  Hoạt động của công đoàn

   

   

  949

   

   

  Hoạt động của các tổ chức khác

   

   

   

  9491

  94910

  Hoạt động của các tổ chức tôn giáo

   

   

   

  9499

  94990

  Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu

   

  95

   

   

   

  Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình

   

   

  951

   

   

  Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc

   

   

   

  9511

  95110

  Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

   

   

   

  9512

  95120

  Sửa chữa thiết bị liên lạc

   

   

  952

   

   

  Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình

   

   

   

  9521

  95210

  Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng

   

   

   

  9522

  95220

  Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình

   

   

   

  9523

  95230

  Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da

   

   

   

  9524

  95240

  Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự

   

   

   

  9529

  95290

  Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác

   

  96

   

   

   

  Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác

   

   

  961

  9610

  96100

  Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)

   

   

  962

  9620

  96200

  Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú

   

   

  963

   

   

  Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu

   

   

   

  9631

  96310

  Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

   

   

   

  9632

  96320

  Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ

   

   

   

  9633

  96330

  Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ

   

   

   

  9639

  96390

  Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

  T

   

   

   

   

  HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH

   

  97

  970

  9700

  97000

  Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình

   

  98

   

   

   

  Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

   

   

  981

  9810

  98100

  Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình

   

   

  982

  9820

  98200

  Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

  U

   

   

   

   

  HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ

   

  99

  990

  9900

  99000

  Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

  21

  88

  242

  437

  642

   

   

  Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 15/04/2014 03:15:09 CH
   
  101320 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang <123
Thảo luận
 • #507006   09/11/2018

  vinhdlp
  vinhdlp

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn.. Đúng cái mình đang rất cần để bắt đầu kinh doanh cũng như thành lập doanh nghiệp.... tốt nhất

  Cập nhật bởi vinhdlp ngày 09/11/2018 12:19:25 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #508067   20/11/2018

  baotran4298
  baotran4298

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2017
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 2 lần


  Cho em hỏi công ty thuê một chiếc thuyền chở khách rồi cho một công ty khác thuê lại thì có cần đăng ký kinh doanh hay cần điều kiện gì khác không ạ. Nếu có thì hoạt động này thuộc ngành nào? 

  Em xin cảm ơn

  To err is human !!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn baotran4298 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/07/2019)
 • #523505   22/07/2019

   em muốn đăng ký bổ sung nghành nghề kinh doanh nhưng em không tìm thấy trong bảng mã ngành nghề kinh doanh:

  - Đầu tư ngành nông nghiệp công nghệ cao

  - Đầu tư gieo trồng cây dược liệu và thu mua xuất nhập khẩu cây dược liệu

  Kính mong các luật sư và cộng đồng Dân luật giúp đỡ..

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ngoctansvt@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/07/2019)
 • #541657   22/03/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (505)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Ôi! Tra cứu mã ngành nghề kinh doanh là nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp thì cũng phức tạp. Những ngành nghề quy định cụ thể tìm có thể tra cứu nhanh, còn có một số ngành tìm mãi chẳng ra. Do đó, phải mò từng chút một để xác định đúng mã ngành nghề, tránh việc muốn kinh doanh ngành này là lại đăng ký ngành nọ.

   
  Báo quản trị |  
 • #547529   30/05/2020

  LEGAL-A25
  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Cảm ơn bài chia sẻ của Luật sư. Bài viết này tới thời điểm hiện nay đã không còn  phù hợp. Bởi vì hiện nay, mã ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam được áp dụng theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/08/2018, được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước.

   
  Báo quản trị |  
 • #550542   30/06/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (505)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Mã ngành nghề để đăng ký hoạt động kinh doanh tại Việt Nam rất khổng lồ. Tuy nhiên, cũng có một số nghành nghề hiện tại chưa được liệt kê cụ thể chi tiết tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg vì chưa dự trù được. Tuy nhiên, việc tra cứu mã ngành, nghề hiện nay cũng còn hơi gặp một xíu khó khăn. Hi vọng trong tương lai sẽ có sự sắp xếp mã ngành, nghề tối ưu hơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #582147   30/03/2022

  Tra cứu nhanh mã ngành kinh doanh

  Cảm ơn bài viết của bạn nhiều ạ. Mình định kinh doanh nhóm ngành quảng cáo tí nữa là mình đăng ký nhầm mã ngành rồi. Bài viết của bạn thật sự rất hữu ích đó. Nhưng mà mình thấy nó vẫn chưa hợp lí lắm ví có những ngành cấm rồi danh mục 4 chưa rõ.

   
  Báo quản trị |  
 • #585177   09/06/2022

  nhatvy05021999
  nhatvy05021999

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/09/2019
  Tổng số bài viết (59)
  Số điểm: 295
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  Tra cứu nhanh mã ngành kinh doanh

  Cảm ơn bài viết của bann, một số nganhf nghề cấp bốn vẫn chưa rõ vì còn nhiều mục con thì mình nên ghi như thế nào để cho tiết nhất ạ

   
  Báo quản trị |