Topic chia sẻ án lệ

Chủ đề   RSS   
 • #408336 02/12/2015

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Topic chia sẻ án lệ

  Thể theo ý kiến của nhiều thành viên Dân Luật, cùng với việc thừa nhận án lệ là một trong những nguồn luật cơ bản quy định tại Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 và sự ra đời của Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP vê quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, mình lập topic này để chia sẻ các tập án lệ phục vụ cho các mục đích nghiên cứu, tham khảo, học tập…của các bạn thành viên.

  chia sẻ án lệ

  Để đảm bảo tập án lệ được chia sẻ theo một mẫu thống nhất, khuyến khích các bạn chia sẻ theo thứ tự các thông tin sau:

  1. Tên vụ việc

  2. Số hiệu bản án, quyết định

  3. Các tình tiết trong vụ án

  4. Các phán quyết của Tòa án

  5. Vấn đề pháp lý rút ra

   
  39299 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang <12
Thảo luận
 • #448120   26/02/2017

  duongthuy2210
  duongthuy2210
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/02/2016
  Tổng số bài viết (179)
  Số điểm: 1485
  Cảm ơn: 64
  Được cảm ơn 112 lần


  Án lệ đã được pháp luật công nhận được phép áp dụng nên việc lưu lại những án lệ được xem là vô cùng cần thiết đối với bất kỳ ai học tập và làm việc theo định hướng nghề luật.

   
  Báo quản trị |