Tổng hợp mức xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Chủ đề   RSS   
 • #555041 17/08/2020

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 77128
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 177 lần


  Tổng hợp mức xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân và gia đình

  Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.

  Trong đó, quy định mức xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân và gia đình như sau: 

  Nhóm hành vi

  Hành vi vi phạm cụ thể

  Mức xử phạt

  Căn cứ pháp lý

  Tảo hôn, tổ chức tảo hôn

  Tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn

  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

  Khoản 1 Điều 58

  Duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án

  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

  Khoản 2 Điều 58

  Vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng

  Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ

  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

  Điểm a khoản 1 Điều 59

  Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác

  Điểm b khoản 1 Điều 59

  Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ

  Điểm c khoản 1 Điều 59

  Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng

  Điểm d khoản 1 Điều 59

  Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn

  Điểm đ khoản 1 Điều 59

  Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời

  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

  Điểm a khoản 2 Điều 59

  Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi

  Điểm b khoản 2 Điều 59

  Cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn

  Điểm c khoản 2 Điều 59

  Lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình

  Điểm d khoản 2 Điều 59

  Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân

  Điểm đ khoản 2 Điều 59

  Vi phạm quy định về sinh con

  Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, sinh sản vô tính, mang thai hộ vì mục đích thương mại

  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  Khoản 1 Điều 60

  Vi phạm quy định về giám hộ

  Trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ giám hộ sau khi đã đăng ký giám hộ

  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

  Khoản 1 Điều 61

  Lợi dụng việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ để trục lợi

  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  Điểm a khoản 2 Điều 61

  Lợi dụng việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ để xâm phạm tình dục, bóc lột sức lao động của người được giám hộ

  Điểm b khoản 2 Điều 61

  Vi phạm quy định về nuôi con nuôi

  Khai không đúng sự thật để đăng ký việc nuôi con nuôi

  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

  Điểm a khoản 1 Điều 62

  Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi

  Điểm b khoản 1 Điều 62

  Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước

  Điểm c khoản 1 Điều 62

  Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi

  Điểm d khoản 1 Điều 62

  Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số

  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

  Điểm a khoản 2 Điều 62

  Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước

  Điểm b khoản 2 Điều 62

  Mua chuộc, ép buộc, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi khác trái pháp luật để có sự đồng ý của người có quyền đồng ý cho trẻ em làm con nuôi

  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  Điểm a khoản 3 Điều 62

  Lợi dụng việc cho, nhận hoặc giới thiệu trẻ em làm con nuôi để trục lợi, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 62

  Điểm b khoản 3 Điều 62

  Lợi dụng việc nhận nuôi con nuôi nhằm bóc lột sức lao động của con nuôi

  Điểm c khoản 3 Điều 62

  Vi phạm quy định về văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

  Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của văn phòng con nuôi nước ngoài

  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

  Điểm a khoản 1 Điều 63

  Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt hoạt động

  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

  Điểm a khoản 2 Điều 63

  Không thực hiện chế độ báo cáo hoặc báo cáo sai sự thật; không lập, quản lý hoặc sử dụng các loại sổ sách, biểu mẫu theo quy định

  Điểm b khoản 2 Điều 63

  Thay đổi người đứng đầu khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền

  Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  Khoản 3 Điều 63

  Giới thiệu trẻ em làm con nuôi trái pháp luật

  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

  Điểm a khoản 4 Điều 63

  Cho tổ chức khác thuê, mượn giấy phép hoạt động của văn phòng con nuôi nước ngoài

  Điểm b khoản 4 Điều 63

  Sử dụng giấy phép hoạt động của văn phòng con nuôi nước ngoài khác

  Điểm c khoản 4 Điều 63

  Hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

  Khoản 5 Điều 63

  Xem thêm hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả tại khoản 3 Điều 59, khoản 2 Điều 60, khoản 3 Điều 61, khoản 4, 5 Điều 62, khoản 6, 7, 8 Điều 63 Nghị định 82/2020/NĐ-CP.

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  5575 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594813   30/11/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1305)
  Số điểm: 9950
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 190 lần


  Tổng hợp mức xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân và gia đình

  Mình xin bổ sung thêm về mức xử phạt vi phạm hành chính như sau:
  Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân và gia đình được quy định tại Chương IV (Điều 58 - Điều 63) Nghị định 82/2020/NĐ-CP như bài viết có đề cập.
  Căn cứ khoản 4, 5 Điều 4 Nghị định 82/2020/NĐ-CP thì Mức phạt tiền quy định tại các Chương IV là được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trường hợp là tố chức thì mức phạt tiền sẽ là gấp hai lần. Trừ trường hợp tại Điều 63 đã quy định là mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức nên sẽ không nhân đôi lên nữa.
   
   
   
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jellannm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2022)