Tổng hợp 14 mẫu văn bản thực hiện hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

Chủ đề   RSS   
 • #553740 31/07/2020

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 77122
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 176 lần


  Tổng hợp 14 mẫu văn bản thực hiện hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

  Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, có hiệu lực 15/9/2020.

  Tổng hợp 14 mẫu văn bản thực hiện hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

  Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP 14 mẫu văn bản thực hiện hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gồm:

  Mẫu số 01: Đơn đề nghị về việc hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

  Mẫu số 02: Đơn đề nghị về việc hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp

  Mẫu số 03: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp

  Mẫu số 04: Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp

  Mẫu số 05: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp

  Mẫu số 06: Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp

  Mẫu số 07: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

  Mẫu số 08: Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

  Mẫu số 09: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

  Mẫu số 10: Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

  Mẫu số 11: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

  Mẫu số 12: Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

  Mẫu số 13: Kế hoạch kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  Mẫu số 14: Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  1477 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận