Tôi có câu hỏi về thuế thu nhập cá nhân?

Chủ đề   RSS   
 • #571496 24/05/2021

  Tôi có câu hỏi về thuế thu nhập cá nhân?

  Hiện tại tôi ngoài khoản thu nhập tại công ty tôi có thực hiện mua bán một số chứng khoán và có nhận cổ tức. Vừa rồi tôi có ủy quyền cho công ty thực hiện khai báo thuế (với điều kiện chỉ có thu nhập tại công ty) Tôi xin hỏi việc thực hiện ủy quyền như vậy có đúng pháp luật không? Xin cảm ơn

   
  2019 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dammaikhanh vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/05/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #571525   25/05/2021

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Căn cứ Điều 2  Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thì hiện anh đang có ba khoản thu nhập: Một là thu nhập từ tiền lương, tiền công; Hai là, thu nhập từ đầu tư vốn (cổ tức mà anh nhận được); Ba là thu nhập từ chuyển nhượng vốn (thu nhập từ việc mua bán chứng khoán).

   Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

  "3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16

  ...

  a.4) Ủy quyền quyết toán thuế

  a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

  - Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  - Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

  ..."

  Theo đó, nếu trong năm anh chỉ có thu nhập từ tiền lương tại công ty A và hiện tại anh đang làm việc tại công ty A, không có thu nhập từ tiền lương tiền công tại công ty khác  thì anh có quyền ủy quyền cho công ty A quyết toán TNCN của anh. Việc ủy quyền này phù hợp với quy định hiện hành.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #574088   29/07/2021

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (814)
  Số điểm: 5475
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Theo thông tin bạn cung cấp có thể xác định được bạn chỉ được trả tiền lương, tiền công tại một công ty (nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một công ty), những khoản thu nhập khác không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công.

  Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, có quy định về việc ủy quyền quyết toán thuế: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

  Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

  Theo như quy định này thì cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế thì được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế. Như phân tích trên, trường hợp của bạn cũng tương tự cho nên việc bạn ủy quyền cho công ty quyết toán thuế là phù hợp, đúng quy định.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn katkumhat vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/07/2021)