Tổ chức xã hội nghề nghiệp là gì theo quy định 2023

Chủ đề   RSS   
 • #606679 08/11/2023

  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (544)
  Số điểm: 4784
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 58 lần


  Tổ chức xã hội nghề nghiệp là gì theo quy định 2023

  Tổ chức xã hội được xác định là một bộ phận, thành tố của cơ cấu xã hội trong hệ thống chính trị của nước ta.
   
  Mỗi loại tổ chức xã hội sẽ đóng vai trò trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, cũng như xây dựng và bảo vệ đất nước.
   
  Vậy, Tổ chức xã hội nghề nghiệp là gì theo quy định 2023
   
  Tổ chức xã hội nghề nghiệp là gì?
   
  Tổ chức xã hội nghề nghiệp là một thuật ngữ được sử dụng rất nhiều trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên lại chưa có định nghĩa cụ thể cho thuật ngữ này.
   
  Tuy nhiên, có thể hiểu một cách đơn giản như sau: Tổ chức xã hội nghề nghiệp là tập hợp tự nguyện của những cá nhân, tổ chức cùng thực hiện hoạt động xã hội  nghề nghiệp, các tổ chức này được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ các thành viên trong hoạt động nghề nghiệp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.
   
  Đặc điểm của Tổ chức xã hội nghề nghiệp
   
  Tổ chức xã hội có các đặc điểm sau:
   
  - Tổ chức xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự nguyện của những thành viên cùng chung lợi ích hay cùng giai cấp, cùng nghề nghiệp, cùng sở thích;
   
  - Tổ chức xã hội nhân danh chính tổ chức mình để tham gia hoạt động quản lí nhà nước. Trong trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định, tổ chức xã hội mới hoạt động nhân danh nhà nước;
   
  - Tổ chức xã hội hoạt động theo điều lệ do các thành viên trong tổ chức xây dựng hoặc theo quy định của nhà nước;
   
  - Tổ chức xã hội hoạt động nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các thành viên và tham gia vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
   
  Tổ chức xã hội có nhiều loại khác nhau như:
   
  - Mặt trận tổ quốc, công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh…
   
  - Đoàn luật sư
   
  - Hội khuyến học
   
  - Hội Kiến trúc sư Việt Nam
   
  - Hội Nhà báo Việt Nam
  ...
   
  Tổ chức xã hội nghề nghiệp có tư cách pháp nhân không?
   
  Theo các quy định hiện hành, tổ chức xã hội nghề nghiệp được công nhận là có tư cách pháp nhân. Căn cứ vào các quy định điều 74, Bộ Luật dân sự 2015 quy định về Pháp nhân, các tổ chức này đáp ứng đầy đủ các điều kiện là một pháp nhân, cụ thể:
   
  Thứ nhất: Các tổ chức này được thành lập theo các quy định của pháp luật. Việc thành lập các tổ chức này tuân thủ theo các quy định tại nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 4 năm 2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
   
  Thứ hai: Có cơ cấu tổ chức rõ ràng. Chẳng hạn, Liên đoàn Luật sư là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hoạt động theo chế độ tự quản, quản lý thống nhất trong phạm vi toàn quốc của các Luật sư Việt Nam. Đoàn Luật sự Việt Nam có cơ cấu tổ chức chặt chẽ bao gồm:
   
  – Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc;
   
  – Hội đồng Luật sư toàn quốc;
   
  – Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư;
   
  – Văn phòng Liên đoàn Luật sư;
   
  – Chủ tịch Liên Đoàn Luật sư;
   
  – Tổng thư ký Liên đoàn Luật sư;
   
  – Các ủy ban chuyên môn: Ủy ban hợp tác quốc tế, Ủy ban khen thưởng, kỷ luật,…
   
  Thứ ba: Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.
   
  Thứ tư: Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

   

   
  699 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận