Tinh giản biên chế

Chủ đề   RSS   
 • #533584 27/11/2019

  Tinh giản biên chế

  Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 6 của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế có ghi đối tượng tinh giản biên chế như sau: Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác.

  Em đang thắc mắc, như thế này: Năm 2018, đơn vị A (cơ quan hành chính) có biến chế là 25 người, năm 2018 có kế hoạch thu hồi biên chế trong năm 2020 của cấp có thẩm quyền là 1 người, vậy sau khi có thông báo thu hồi biên chế thì cơ quan A xây dựng đề án việc làm năm 2020 theo số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền (giảm 1 người) còn 24 người thì đó có được là dôi ra do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo đề án việc làm không? Các anh, chị định nghĩa giúp em giải thích giúp em cụm từ "Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác" với ạ. Em xin cảm ơn

   
  886 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn pmoitruongnt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận