Tiêu chuẩn Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua” ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #607873 01/01/2024

  Tiêu chuẩn Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua” ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2023 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2023, theo đó có hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua” ngành Kế hoạch và Đầu tư.

  Nguyên tắc thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư như thế nào?

  Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT quy định về nguyên tắc thi đua, khen thưởng như sau:

  - Nguyên tắc khen thưởng trong ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo Điều 5 Luật Thi đua, khen thưởng.

  - Việc bình xét khen thưởng chỉ được tiến hành khi đã có kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

  - Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng chỉ được bình xét cho các đơn vị có thời gian thành lập, hoạt động từ 12 tháng trở lên.

  Các nhân trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ; người bị kỷ luật nhưng chưa hết thời hiệu kỷ luật; người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích thì chưa xét khen thưởng.

  Xét Danh hiệu “Lao động tiên tiến” bao gồm những tiêu chuẩn nào?

  Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT, tiêu chuẩn xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” như sau:

  (1) Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cá nhân đạt tiêu chuẩn sau đây:

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

  - Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

  (2) Đối với cá nhân chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bầu bình danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ. Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác một thời gian nhất định thì việc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận.

  (3) Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

  (4) Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

  (5) Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với trường hợp mới tuyển dụng dưới 9 tháng hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

  Xét Danh hiệu Chiến sĩ thi đua” bao gồm những tiêu chuẩn nào?

  Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” để dành tặng cho cá nhân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đạt các tiêu chuẩn sau:

  (1) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

  (2) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được Hội đồng sáng kiến các cấp thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư công nhận.

   

   

   
  138 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận