Tiếp tục giảm lãi suất cho vay tối thiểu từ 1,5 - 2%/năm hỗ trợ phục hồi kinh tế

Chủ đề   RSS   
 • #604840 18/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tiếp tục giảm lãi suất cho vay tối thiểu từ 1,5 - 2%/năm hỗ trợ phục hồi kinh tế

  Ngày 14/8/2023 NHNN Việt Nam đã có Công văn 6385/NHNN-CSTT năm 2023 về việc giảm lãi suất cho vay, theo đó tiếp tục giảm lãi suất cho vay tối thiểu từ 1,5 - 2%/năm hỗ trợ phục hồi kinh tế.
   
  tiep-tuc-giam-lai-suat-cho-vay-toi-thieu-tu-1,5-2%-nam
   
  (1) Căn cứ thực hiện giảm lãi suất cho vay tối thiểu
   
  - Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2023.
   
  - Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2023 về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.
   
  - Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023.
   
  (2) Các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%/năm
   
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước (TCTD) thực hiện một số nội dung sau:
   
  - TCTD tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới (phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2%/năm) theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.
   
  - TCTD gửi các báo cáo lãi suất cho vay, cụ thể:
   
  + Báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu (theo Biểu 1 đính kèm) và các khoản cho vay mới gửi NHNN trước ngày 25/8/2023;
   
  + Báo cáo kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu (theo Biểu 2 đính kèm) và các khoản cho vay mới gửi NHNN trước ngày 08/01/2024.
   
  (3) Mức lãi suất cho vay tại các ngân hàng hiện nay
   
  Căn cứ Điều 1 Quyết định 1125/QĐ-NHNN năm 2023 quy định mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN như sau:
   
  - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 4,0%/năm.
   
  - Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,0%/năm.
   
  Chi tiết Công văn 6385/NHNN-CSTT năm 2023 ban hành ngày 14/8/2023.
   
  578 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận