Tiền thu được từ thi hành án dân sự được gửi tiết kiệm dưới hình thức gì?

Chủ đề   RSS   
 • #562144 04/11/2020

  Tiền thu được từ thi hành án dân sự được gửi tiết kiệm dưới hình thức gì?

  1. Những khoản tiền thu được từ thi hành án đủ điều kiện gửi ngân hàng

  Theo Khoản 5 Điều 49 Nghị định 62/2015/NĐ-CP sửa đổi bởi Điểm b Khoản 13 Điều 1 Nghị định 33/2020/NĐ-CP  thì những khoản tiền thu được từ thi hành án mà đương sự chưa đến nhận đủ điều kiện gửi ngân hàng bao gồm:

  - Khoản tiền, tài sản chưa xác định được địa chỉ của người được nhận hoặc khoản tiền hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo trừ trường hợp người được thi hành án là doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế xã hội thì việc chi trả tiền thi hành án thực hiện bằng chuyển khoản

  - Khoản tiền, tài sản đã thu nhưng việc thi hành án bị hoãn, tạm đình chỉ để xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

  2. Hình thức gửi tiền vào ngân hàng

  Hết thời hạn theo quy định kể từ ngày được thông báo mà đương sự không đến nhận tiền thì Chấp hành viên gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự.

  3 Xử lý tiền lãi ngân hàng sau khi gửi tiết kiệm.

  Sau khi gửi tiền nếu người được nhận tiền, tài sản đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự chi trả tiền, tài sản cho người được nhận. Phần lãi tiền gửi được cộng vào số tiền gửi ban đầu và trả cho người được nhận.

  *Lưu ý: Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc 01 năm, kể từ ngày thông báo đối với trường hợp thu được tiền sau thời điểm 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà người được thi hành án không đến nhận thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định sung công quỹ nhà nước và chuyển nộp số tiền, tài sản đó vào ngân sách nhà nước.

  Căn cứ pháp lý: Luật thi hành án dân sự

   
  2855 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #603734   03/07/2023

  Tiền thu được từ thi hành án dân sự được gửi tiết kiệm dưới hình thức gì?

  "2. Hình thức gửi tiền vào ngân hàng

  Hết thời hạn theo quy định kể từ ngày được thông báo mà đương sự không đến nhận tiền thì Chấp hành viên gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự."

  Vui lòng trích dẫn giúp quy định hình thức tiền gửi không kỳ hạn ạ, xin cảm ơn !

   
  Báo quản trị |