Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có cần đăng ký bản công bố sản phẩm không?

Chủ đề   RSS   
 • #602640 18/05/2023

  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có cần đăng ký bản công bố sản phẩm không?

  Có thể thấy thì hiện nay có rất nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Vậy, một câu hỏi đặt ra là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có cần đăng ký bản công bố sản phẩm không? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có cần đăng ký bản công bố sản phẩm không?

  Căn cứ tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, có quy định về đăng ký bản công bố sản phẩm như sau:

  - Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây:

  - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

  - Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

  - Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

  Như vậy, thì theo quy định trên thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đăng ký bản công bố sản phẩm.

  thuc-pham-bao-ve-suc-khoe

  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có cần đăng ký bản công bố sản phẩm không? (Hình từ Internet)

  Tổ chức muốn đăng ký công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì trong hồ sơ gồm những gì?

  Căn cứ tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, có quy định về hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm như sau:

  - Bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật;

  - Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);

  - Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);

  - Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;

  - Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

  Tổ chức muốn đăng ký bản công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì nộp hồ sơ đến cơ quan nào?

  Căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, có quy định về trình tự đăng ký bản công bố sản phẩm như sau:

  Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định sau đây:

  - Nộp đến Bộ Y tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

  - Nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

  Như vậy, theo quy định trên thì tổ chức muốn đăng ký bản công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì nộp hồ sơ đến Bộ Y tế chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

   
  424 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận