Thực phẩm ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng bị thu hồi có thể được chuyển mục đích sử dụng?

Chủ đề   RSS   
 • #491474 11/05/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Thực phẩm ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng bị thu hồi có thể được chuyển mục đích sử dụng?

  Bộ Y tế vừa xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

  Theo đó, Thông tư này quy định hình thức, trình tự, thẩm quyền, trách nhiệm thu hồi và xử lý sau thu hồi đối với thực phẩm, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu chế biến , dụng cụ, vật liệu bao gói chứa thực phẩm không đảm bảo an toàn, tiến hành thu hồi, xử lý thực phẩm có nguy cơ ảnh hướng đến sức khỏe con người

  >>> Thông tư quy định có 02 hình thức thu hồi với đối tượng vi phạm nói trên

  + Thu hồi tự nguyện: là việc thu hồi sản phẩm do Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là tổ chức, cá nhân tổ chức và thực hiện việc sản xuất (sau đây gọi là người sản xuất), nhập khẩu (sau đây gọi là người nhập khẩu), xuất khẩu (sau đây gọi là người xuất khẩu), bán hàng, cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là người bán hàng) tự nguyện thực hiện

  + Thu hồi bắt buộc: là thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  >>> Trong đó, việc thực hiện thu hồi được quy định tại Thông tư như sau:

  + Trường hợp thu hồi tự nguyện: trong thời gian 24 giờ từ thời điểm xác định sản phẩm phải thu hồi, chủ sản phẩm phải thông báo cho người có trách nhiệm để dừng việc sản xuất kinh doanh và tiến hành thu hồi sản phẩm và báo cho cơ quan có thẩm quyền biết theo mẫu đính kèm tại thông tư.

  + Thu hồi bắt buộc: Khi nhận được quyết định thu hồi, chủ sản phẩm phải thông báo với những người có trách nhiệm trong hệ thống để dừng việc sản xuất, kinh doanh, lưu thông và thực hiện thu hồi sản phẩm

  >>> Sau khi thu hồi thì thực hiện việc xử lý như sau:

  - Trường hợp sản phẩm vi phạm về lỗi sản phẩm, lỗi ghi nhãn so với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố nhưng không gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng thì Khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn

  - Trường hợp sản phẩm vi phạm về chất lượng có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng nhưng có thể sử dụng vào lĩnh vực khác thì Chuyển mục đích sử dụng

  - Trường hợp sản phẩm nhập khẩu có chất lượng, mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng và chủ sản phẩm đề nghị phương thức tái xuất thì Tái xuất

  - Trường hợp sản phẩm không phù hợp với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không thể khắc phục lỗi hoặc chuyển mục đích sử dụng hoặc tái xuất thì tiến hành Tiêu hủy

  Với mỗi trường hợp thông tư quy định về phương thức xử lý sau thu hồi 

  >>> Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm

  Cập nhật bởi MinhPig ngày 11/05/2018 02:12:19 CH Cập nhật bởi MinhPig ngày 11/05/2018 02:10:51 CH Cập nhật bởi MinhPig ngày 11/05/2018 10:14:54 SA
   
  1972 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận