Thực hiện cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ toàn bộ cơ chế thu nhập đặc thù

Chủ đề   RSS   
 • #606793 13/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75820
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1944 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thực hiện cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ toàn bộ cơ chế thu nhập đặc thù

  Sau khi Quốc hội chốt ngày 01/7/2024 sẽ là ngày thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng và một số nội dung khác.
   
  Thì đồng thời cũng thực hiện bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. Qua đó, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.
   
   
  Chế độ chi trả tiền lương, thu nhập từ cơ chế đặc thù hiện hành
   
  Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước của Trung ương đang thực hiện các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024:  
   
  Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12/2023 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024). 
   
  Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. 
   
  Bãi bỏ tất cả các cơ chế thu nhập đặc thù từ ngày 01/7/2024
   
  Từ ngày 01/7/2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất. 
   
  Không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù (chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn,...) của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.
   
  Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. 
   
  Cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương dành để  cải cách tiền lương như quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 34/2021/QH15.
   
  Từ ngày 1/7/2024 điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH
   
  Về thực hiện chính sách tiền lương, Nghị quyết quyết nghị, từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
   
  Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.
   
  Từ ngày 01/7/2024 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.
   
  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
   
  496 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (11/01/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận