Thủ tục hành chính đăng ký kiểu dáng công nghiệp thực hiện như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607196 30/11/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (446)
  Số điểm: 3919
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Thủ tục hành chính đăng ký kiểu dáng công nghiệp thực hiện như thế nào?

  Thủ tục hành chính đăng ký kiểu dáng công nghiệp là thủ tục thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ được công bố tại Quyết định 3675/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
   
  Trình tự thực hiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp:
   
  - Bước 1: Tiếp nhận đơn
   
  Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
   
  - Bước 2: Thẩm định hình thức đơn 
   
  Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn ).
   
  + Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;
   
  + Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.
   
  - Bước 3: Công bố đơn 
   
  Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
   
  - Bước 4: Thẩm định nội dung đơn 
   
  Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (có tính mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.
   
  - Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ: 
   
  + Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
   
  + Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
   
  Cách thức thực hiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp:
   
  - Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng;
   
  - Nộp qua bưu điện.
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp:
   
  - Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
   
  + Tờ khai (02 bản);
   
  + Bộ ảnh chụp/Bản vẽ (04 bộ);
   
  + Bản mô tả (01 bản);
   
  + Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
   
  + Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác;
   
  + Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
   
  + Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
   
  Thời hạn giải quyết đăng ký kiểu dáng công nghiệp:
   
  - Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn;
   
  - Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;                                                 
  - Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn.
   
  Phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp:
   
  - Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng (cho mỗi đơn)
   
  - Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng (mỗi đơn/mỗi yêu cầu)
   
  - Phí công bố đơn: 120.000 đồng (cho 1 hình/ảnh)
   
  (từ hình/ảnh thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình/ảnh)
   
  - Phí thẩm định đơn: 700.000 đồng (cho mỗi phương án)
   
  - Phí phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp: 100.000 đồng/mỗi phân nhóm
   
  - Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 120.000 đồng (cho mỗi phương án)
   
  - Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng (cho 1 phương án từ phương án thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 phương án)
   
  - Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng (cho 1 hình/ảnh từ hình/ảnh thứ 2 trở đi: 60.000 đồng)
   
  - Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng 
   
  Trên đây là thủ tục hành chính đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
   
   
  57 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận