Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607637 21/12/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3784
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện như thế nào?

  Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ được công bố tại Quyết định 2060/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
   
  Trình tự thực hiện đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp
   
  - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
   
  Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp đến Cục Sở hữu trí tuệ.
   
  - Bước 2: Xử lý hồ sơ 
   
  Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:
   
  - Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho người nộp hồ sơ về việc đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, đồng thời thông báo về dự kiến thời gian, địa điểm, lịch kiểm tra;
   
  - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo các thiếu sót của hồ sơ và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót; 
   
  - Trường hợp người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn đăng ký dự kiểm tra, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
   
  Cách thức thực hiện đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp
   
  - Trực tuyến qua Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ.
   
  - Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp
   
  - Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
   
  + Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 01 tại Phụ lục V Nghị định 65/2023/NĐ-CP.
   
  + Bản sao bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương theo quy định (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực).
   
  + Một trong các tài liệu sau:
   
  * Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận nhận quy định tại Nghị định 65/2023/NĐ-CP (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực); hoặc
   
  * Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động và tài liệu khác (có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác) chứng minh thời gian ít nhất 05 năm trực tiếp làm công tác thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp hoặc công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp theo quy định, bao gồm công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, xét xử, pháp chế, tư vấn pháp luật, quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp; nghiên cứu khoa học (có chức danh nghiên cứu viên) và giảng dạy về sở hữu công nghiệp (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực).
   
  + 02 ảnh 3x4 (cm); 
   
  + Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
   
  Thời hạn giải quyết đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Việc kiểm tra được tổ chức định kỳ 02 năm/lần.
   
  Phí, lệ phí đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp
   
  - Phí thẩm định hồ sơ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (mỗi môn): 300.000 đồng.
   
  - Phí phúc tra kiểm tra kết quả nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (mỗi môn):150.000 đồng.
   
  Trên đây là thủ tục hành chính đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
   
  36 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận