Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #553178 28/07/2020

  TranThao0902
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2020
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1665
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 17 lần


  Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Năm nay do dịch covid gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, do đó số người lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp cũng tăng cao. Vì vậy mà bảo hiểm thất nghiệp được người lao động quan tâm hơn cả.
   
  Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Vậy trong trường hợp có thay đổi nơi cư trú, người lao động có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm thế nào?
   
  * Điều kiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
   
  Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP"Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp".
   
  => Như vậy người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động có nhu cầu chuyển nơi hưởng đến tỉnh khác thì nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để được giải quyết yêu cầu chuyển đổi nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.
   
  Trình tự thủ tục
   
  - Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP người lao động có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp sang tỉnh khác là đơn đề nghị gửi Trung tâm dịch vụ việc là nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
   
  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến theo mẫu quy định.
   
  - Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:
   
  + Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;
   
  + Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;
   
  + Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;
   
  + Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);
   
  + Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.”
   
  - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu quy định.
   
  - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến.
   
  Kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện các quyền và trách nhiệm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
   
   
  1852 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận