Thủ tục cấp lại CCCD được thực hiện online, không cần làm trực tiếp

Chủ đề   RSS   
 • #600101 13/03/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2194)
  Số điểm: 76408
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1619 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thủ tục cấp lại CCCD được thực hiện online, không cần làm trực tiếp

  Dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại họp thứ 5 vào tháng 5/2023 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực từ 01/7/2024. Theo đó, đề xuất thủ tục cấp lại thẻ Căn cước công dân được thực hiện bằng hình thức online.

  Đề xuất đổi, cấp lại thẻ CCCD online

  Dự thảo Luật CCCD sửa đổi quy định về Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân như sau:

  Việc cấp lại thẻ căn cước công dân được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. 

  Cơ quan quản lý căn cước công dân sử dụng thông tin đã cấp thẻ căn cước công dân lần gần nhất để cấp lại thẻ căn cước công dân.

  Việc cấp đổi thẻ căn cước công dân thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 24 của Luật Căn cước công dân.

  Ngoài ra, việc đổi thẻ căn cước công dân do thay đổi thông tin trong các trường hợp: thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng sinh; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của luật; có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân mà thông tin đó chưa được cập nhật, chỉnh sửa trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân phải xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin đã được thay đổi để thực hiện thủ tục cập nhật, chỉnh sửa thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  Đối với các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước công dân thì phải thu lại thẻ căn cước công dân đã sử dụng.

  Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD

  Về thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước phải cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân trong thời hạn 07 ngày làm việc.

  Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD

  Thực hiện thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD tại:

  - Cơ quan quản lý căn cước Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh nơi công dân cư trú.

  - Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định.

  - Cơ quan quản lý căn cước có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

  Thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD

  Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Luật CCCD sửa đổi.

   
  4443 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (15/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600436   23/03/2023

  Thủ tục cấp lại CCCD được thực hiện online, không cần làm trực tiếp

  Cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Với đề xuất thủ tục cấp lại thẻ Căn cước công dân được thực hiện bằng hình thức online nếu được thông qua thì cá nhân tôi thấy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức của mình, nếu tôi có làm thất lạc hay mất CCCD thì quá trình làm lại cũng đỡ vất vả hơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #600975   30/03/2023

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (577)
  Số điểm: 3746
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Thủ tục cấp lại CCCD được thực hiện online, không cần làm trực tiếp

  Cảm ơn bài viết của bạn, thông tin bài viết của bạn rất hữu ích, hy vọng trong tương lai khi các quy định về thủ tục cấp lại CCCD được thực hiện online được áp dụng người dẫn sẽ không phải mất thời gian ra cơ quan để hoàn tất thủ tục cấp lại CCCD.

   
  Báo quản trị |