Thông tư 06/2023/TT-BCT: Hướng dẫn vị trí việc làm ngành công thương

Chủ đề   RSS   
 • #601126 31/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 06/2023/TT-BCT: Hướng dẫn vị trí việc làm ngành công thương

  Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 06/2023/TT-BTC ngày 23/3/2023 hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương.
   
  Theo đó, nguyên tắc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương được quy định như sau:
   
  thong-tu-06-2023-tt-bct-huong-dan-vi-tri-viec-lam-nganh-cong-thuong
   
  Nguyên tắc, căn cứ xác định vị trí việc làm
   
  (1) Nguyên tắc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương
   
  - Đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.
   
  - Mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi cụ thể và gắn với ngạch công chức.
   
  (2) Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương
   
  Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.
   
  Danh mục vị trí việc làm công chức ngành công thương
   
  Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về công thương quy định tại Phụ lục IA Thông tư 06/2023/TT-BTC.
   
  Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương quy định tại Phụ lục IB Thông tư 06/2023/TT-BTC.
   
  Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công thương quy định tại Phụ lục IC Thông tư 06/2023/TT-BTC.
   
  Bản mô tả công việc, khung năng lực
   
  * Bản mô tả công việc của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương gồm các nội dung:
   
  - Tên vị trí việc làm.
   
  - Mục tiêu vị trí việc làm.
   
  - Các công việc và tiêu chí đánh giá.
   
  - Các mối quan hệ trong công việc.
   
  - Phạm vi quyền hạn.
   
  * Khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương gồm các nội dung:
   
  - Yêu cầu về trình độ, gồm: Trình độ đào tạo, bồi dưỡng, chứng chỉ; kinh nghiệm công tác; phẩm chất cá nhân; các yêu cầu khác theo vị trí việc làm.
   
  - Các năng lực, gồm: Nhổm năng lực chung; nhóm năng lực chuyên môn; nhóm năng lực quản lý.
   
  - Khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương phải phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức hiện hành. Cấp độ của từng nhóm năng lực thực hiện theo các Phụ lục IIA, IIB và IIC Thông tư 06/2023/TT-BTC.
   
  Bản mô tả công việc, khung năng lực của các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương thực hiện theo Phụ lục III Thông tư này. Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực công thương xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực cụ thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức và bản mô tả công việc, khung năng lực tại Phụ lục III, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   
  Xem thêm Thông tư 06/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/5/2023
   
  870 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (03/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận