Thời hạn sử dụng bàn ghế học sinh tại đơn vị sự nghiệp.

Chủ đề   RSS   
 • #583175 29/04/2022

  Thời hạn sử dụng bàn ghế học sinh tại đơn vị sự nghiệp.

  Hiện tại, không có văn bản cụ thể đề cập đến thời hạn sử dụng bàn ghế học sinh tại các đơn vị sự nghiệp.

  Tuy nhiên, việc xác định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định của đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo Điều 14 Thông tư 45/2018/TT-BTC như sau:

  1.Thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Đối với tài sản cố định hữu hình được sử dụng ở địa bàn có điều kiện thời tiết, điều kiện môi trường ảnh hưởng đến mức hao mòn của tài sản cố định, trường hợp cần thiết phải quy định thời gian sử dụng của tài sản cố định khác với quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quy định cụ thể sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Việc điều chỉnh tỷ lệ hao mòn tài sản cố định không vượt quá 20% tỷ lệ hao mòn tài sản cố định quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Đối với tài sản cố định giao, điều chuyển chưa được theo dõi trên sổ kế toán thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản điều chuyển hoặc được giao nhiệm vụ lập phương án xử lý tài sản thực hiện xác định lại thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định giao, điều chuyển để cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao, nhận điều chuyển tài sản làm cơ sở để kế toán tài sản cố định.

  Đối với tài sản cố định của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp kiểm kê phát hiện thừa thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện xác định lại thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định kiểm kê phát hiện thừa làm cơ sở để kế toán tài sản cố định.

  2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

  Thời gian sử dụng của một tài sản cố định vô hình không thấp hơn 04 (bốn) năm và không cao hơn 50 (năm mươi) năm.

  Trường hợp cần thiết phải quy định thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình dưới 04 năm thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan.

  Như vậy, việc xác định thời hạn sử dụng theo tỷ lệ hao mòn của tài sản được căn cứ theo quy định trên, hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo văn bản. Căn cứ các quy định, lập bảng tài sản và đối chiếu để xác định mức tỷ lệ và thời hạn tối đa của tài sản của tài sản để đơn vị sự nghiệp thực hiện theo quy định.

   
  641 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586503   28/06/2022

  Thời hạn sử dụng bàn ghế học sinh tại đơn vị sự nghiệp.

  Cảm ơn bài viết của bạn. Hiện nay bàn ghế tại các đơn vị sự nghiệp công lập hầu như không quy định thời gian sử dụng cụ thể. Thông thường, sẽ chỉ xem xét khả năng sử dụng, hư hại, trường hợp không sử dụng được nữa thì sẽ thay thế các bàn ghế bị hư hỏng. Chính vì vậy cần có quy định thống nhất để sử dụng bàn ghế 1 cách hiệu quả.

   
  Báo quản trị |  
 • #586579   28/06/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Thời hạn sử dụng bàn ghế học sinh tại đơn vị sự nghiệp.

  cảm ơn bạn về bài viết trên của bạn. Có lẽ như không có một văn bản cụ thể nào quy đinh cho việc sử dụng bàn ghế với một mốc thời hạn sử dụng bàn ghế học sinh tại đơn vị sự nghiệp cụ thể. Cứ để đó dùng từ ngày này qua ngày khác và thường dùng yếu tố hư hại để xét khả năng thay mới bàn ghế. Chính vì lẽ đó, cần có một văn bản quy định giải quyết cho vấn đề này.

   
  Báo quản trị |