Thời hạn để ra kết luận xác minh tài sản, thu nhập là bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #586482 28/06/2022

  Thời hạn để ra kết luận xác minh tài sản, thu nhập là bao lâu?

  Căn cứ vào Điều 49 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định về việc ra kết luận xác minh tài sản, thu nhập như sau:

   

  “Điều 49. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập

   

  1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh phải ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập; trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày.

   

  2. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây:

   

  a) Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của việc kê khai tài sản, thu nhập;

   

  b) Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm;

   

  c) Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập.

   

  3. Người ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải chịu trách nhiệm về tính khách quan, trung thực của Kết luận xác minh.

   

  4. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải được gửi cho người được xác minh và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân yêu cầu, kiến nghị xác minh quy định tại Điều 42 của Luật này.

   

  5. Người được xác minh có quyền khiếu nại Kết luận xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về khiếu nại.”

   

  Như vậy, thông thường sau 10 ngày kể từ khi nhận được Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập thì người có thẩm quyền phải ra kết luận xác minh tài sản, thu nhập.

  Đối với trường hợp phức tạp thì có thể được gia hạn nhưng không quá 20 ngày.

  Kết luận sau đó phải được gửi tới người được xác mình và các cơ quan có liên quan theo quy định.

   
   
  532 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586973   30/06/2022

  Thời hạn để ra kết luận xác minh tài sản, thu nhập là bao lâu?

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, theo mình thì việc xác minh tài sản, thu nhập là một khâu quan trọng trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập. Thông qua việc xác minh kết nối thông tin từ các chế định quản lý về tài sản của nhà nước, từ sự giám sát của xã hội để đánh giá, kết luận về sự phù hợp với pháp luật đối với quá trình hình thành, sử dụng, chuyển giao tài sản của cá nhân, về sự trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

   
  Báo quản trị |