Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Chủ đề   RSS   
 • #489729 16/04/2018

  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 135 lần


  Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định

  Bây giờ công ty mình muốn tự thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định nhưng chưa xin Sở tài chính cũng không thông báo với bên thuế thì có được không mọi người?

  Theo tìm hiểu thì mình có tìm căn cứ như sau:

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

  "3. Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định:

  a) Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định mới và đã qua sử dụng khác so với khung thời gian trích khấu hao quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp phải lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định trên cơ sở giải trình rõ các nội dung sau:

  - Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế;

  - Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài sản);

  - Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng.

  - Đối với các tài sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.C.C thì doanh nghiệp phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

  b) Thẩm quyền phê duyệt Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố định:

  - Bộ Tài chính phê duyệt đối với:

  + Công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty do nhà nước nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên do các Bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

  + Các công ty con do Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên.

  - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt đối với các Tổng công ty, công ty độc lập do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác có trụ sở chính trên địa bàn.

  Trên cơ sở Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt Phương án, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.

  c) Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định."

  Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty chị muốn thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định thì phải có phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định được Sở Tài chính phê duyệt và phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì mới được thực hiện. Vì vậy, trường hợp công ty tự quyết định thay đổi thời gian trích khấu hao chưa được Sở Tài chính phê duyệt phương án thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ, chưa thông báo với cơ quan thuế là không đúng quy định trên.

  Không biết còn có văn bản nào, quy định chi tiết về vấn đề trên không mọi người?

   
  3860 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #492062   18/05/2018

  Ngoankt
  Ngoankt
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2011
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4195
  Cảm ơn: 206
  Được cảm ơn 199 lần


   

  sunshine19 viết:

   

  Bây giờ công ty mình muốn tự thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định nhưng chưa xin Sở tài chính cũng không thông báo với bên thuế thì có được không mọi người?

  Theo tìm hiểu thì mình có tìm căn cứ như sau:

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

  "3. Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định:

  a) Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định mới và đã qua sử dụng khác so với khung thời gian trích khấu hao quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp phải lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định trên cơ sở giải trình rõ các nội dung sau:

  - Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế;

  - Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài sản);

  - Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng.

  - Đối với các tài sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.C.C thì doanh nghiệp phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

  b) Thẩm quyền phê duyệt Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố định:

  - Bộ Tài chính phê duyệt đối với:

  + Công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty do nhà nước nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên do các Bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

  + Các công ty con do Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên.

  - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt đối với các Tổng công ty, công ty độc lập do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác có trụ sở chính trên địa bàn.

  Trên cơ sở Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt Phương án, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.

  c) Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định."

  Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty chị muốn thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định thì phải có phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định được Sở Tài chính phê duyệt và phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì mới được thực hiện. Vì vậy, trường hợp công ty tự quyết định thay đổi thời gian trích khấu hao chưa được Sở Tài chính phê duyệt phương án thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ, chưa thông báo với cơ quan thuế là không đúng quy định trên.

  Không biết còn có văn bản nào, quy định chi tiết về vấn đề trên không mọi người?

   

   

  Chào bạn!

  Mực đích thày đổi thời gian khấu hao của cty bạn?

  Nếu như việc thay đổi thời gian khấu hao đổi giảm chi phí thuế TNND thì công ty bạn có thể áp dụng khấu hao nhanh nhưng không được vướt gấp 2 lần so với mức khấu hao bình thường quy định và bạn lập bảng theo dỗi việc khấu hao nhanh. Doanh nghiệp bạn không bị lỗ 

  Nếu cty bạn không kinh doanh du lich vẫn tải thì bị khống chế mức khấu hao không vượt quá 1.6 tỷ đối với oto từ 9 chỗ trở xuống.

  Trân trọng!

  Cập nhật bởi Ngoankt ngày 18/05/2018 03:06:40 CH
   
  Báo quản trị |