Thay đổi quy trình về xử lý hồ sơ, cấp BHXH, thẻ BHYT

Chủ đề   RSS   
 • #601686 08/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75670
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1936 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thay đổi quy trình về xử lý hồ sơ, cấp BHXH, thẻ BHYT

  BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023, sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và sửa đổi Quyết định 505/QĐ-BHXH.
   
  Theo đó, nội dung đáng chú ý của Quyết định 490/QĐ-BHXH trong đó thay đổi quy định về xử lý hồ sơ, cấp BHXH, BHYT như sau:
   
  thay-doi-quy-trinh-ve-xu-ly-ho-so-cap-bhxh-the-bhyt
   
  (1) Sửa đổi thời hạn đóng BHTN
   
  Doanh nghiệp phải đóng BHTN và trích tiền lương của người lao động hằng tháng để đóng cùng một lúc vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
   
  Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH thì có một số trường hợp doanh nghiệp được trích đóng bảo hiểm thất nghiệp 03 tháng một lần hoặc 06 tháng một lần.
   
  Doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có thể đăng ký đóng BHXH hằng tháng
   
  Theo Quyết định 490/QĐ-BHXH, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán có thể đăng ký phương thức đóng BHXH hằng tháng.
   
  Theo quy định cũ thì những đơn vị này chỉ có thể đăng ký phương thức đóng BHXH 03 tháng một lần hoặc 06 tháng một lần.
   
  (2) Thay đổi quy trình xử lý hồ sơ, cấp BHXH, thẻ BHYT
   
  Thay đổi Điều 56 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 sửa đổi, bổ sung Điều 33 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 như sau:
   
  Bổ sung Điều 33a về tiếp nhận, xử lý hồ sơ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, theo đó, bộ phận tiếp nhận hồ sơ thực hiện như sau:
   
  * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
   
  - Đối với hồ sơ đăng ký tham gia, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
   
  - Hồ sơ cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT.
   
  - Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT.
   
  - Hồ sơ cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH.
   
  - Điều chỉnh chức danh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995.
   
  - Gộp sổ BHXH của đơn vị, cơ quan quản lý đối tượng chỉ tham gia BHYT, tổ chức dịch vụ, người tham gia cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu theo quy định.
   
  Trường hợp nộp hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính hoặc tại cơ quan BHXH: scan hồ sơ gốc và cập nhật vào phần mềm quản lý (trừ trường hợp gộp sổ BHXH).
   
  Chuyển hồ sơ điện tử, dữ liệu ngay trong ngày cho Phòng/Tổ Quản lý Thu - Sổ, Thẻ (Mẫu TK1-TS, TK3-TS, D02-LT, D03-TS, D05-TS, các giấy tờ liên quan) để giải quyết.
   
  Đối với hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: trường hợp đã kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ em dưới 6 tuổi với bộ, ngành liên quan: chuyển Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D03-TS) do hệ thống phần mềm tự động lập cho Phòng/Tổ Quản lý Thu - Sổ, Thẻ.
   
  * Nhận hồ sơ, dữ liệu được giải quyết từ Phòng/Tổ Quản lý Thu - Sổ, Thẻ
   
  - Trả sổ BHXH, thẻ BHYT và Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS để trả cho UBND xã, cơ sở giáo dục, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công) theo hình thức đăng ký.
   
  - Lưu trữ hồ sơ theo quy định.
   
  (3) Thay đổi thời hạn lập và gửi báo cáo về quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
   
  Theo quy định, BHXH tỉnh, huyện phải lập báo cáo về quản lý thu, cấp sổ BHXH, bảo y tế và báo cáo thông tin theo thời hạn sau đây:
   
  - BHXH huyện gửi báo cáo nêu trên cho BHXH tỉnh theo thời hạn sau đây:
   
  + Báo cáo tháng: trước ngày 05 của tháng sau.
   
  + Báo cáo quý: trước ngày 10 tháng đầu quý sau.
   
  + Báo cáo năm: trước ngày 25/01 năm sau.
   
  - BHXH tỉnh gửi báo cáo nêu trên cho BHXH Việt Nam tỉnh theo thời hạn sau đây:
   
  + Báo cáo tháng: ngày 05 tháng sau.
   
  + Báo cáo quý: ngày 10 tháng đầu quý sau.
   
  + Báo cáo năm: ngày 25/01 năm sau.
   
  Xem thêm Quyết định 490/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/4/2023 và bãi bỏ Quyết định 1188/QĐ-BHXH ngày 24/5/2022.
   
  1272 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (10/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận