Thay đổi quy định về bố trí kỹ sư chuyên ngành thủy lợi vận hành đập

Chủ đề   RSS   
 • #603602 28/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thay đổi quy định về bố trí kỹ sư chuyên ngành thủy lợi vận hành đập

  Ngày 27/6/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi 2017.
   
  Theo đó, Nghị định thay đổi quy định về bố trí kỹ sư chuyên ngành thủy lợi vận hành đập như sau:
   
  thay-doi-quy-dinh-ve-bo-tri-ky-su-chuyen-nganh-thuy-loi-van-hanh-dap
   
  (1) Tăng cường số lượng kỹ sư thủy lợi bố trí quản lý vận hành đập
   
  Sửa đổi Điều 8 Nghị định 67/2018/NĐ-CP về yêu cầu về năng lực tối thiểu đối với tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước như sau:
   
  - Đập, hồ chứa quan trọng đặc biệt: bổ trí ít nhất 07 kỹ sư chuyên ngành thủy lợi, trong đó có ít nhất 02 người có thâm niên quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước từ 05 năm trở lên và phái được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước.
   
  - Đập, hồ chứa nước lớn:
   
  + Đập, hồ chứa có dung tích trữ từ 50.000.000 m3 trở lên: bổ trì ít nhất 05 kỹ sư chuyên ngành thủy lợi, trong đó có ít nhất 02 người có thâm niên quản lý, vận hành đập, hồ chứa nước từ 05 năm trở lên và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước.
   
  + Đập, hồ chứa có dung tích trữ từ 10.000.000 m3 đến dưới 50.000.000 m3: bố trí ít nhất 03 kỹ sư chuyên ngành thủy lợi, trong đỏ có ít nhất 01 người có thâm niên quản lý, vận hành đập. hồ chứa nước từ 05 năm trở lên và phái được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước.
   
  + Đập, hồ chứa lớn còn lại, trừ đập, hồ chứa lớn quy định tại điểm a, điểm b khoản này: bố trí ít nhất 02 kỹ sư chuyên ngành thủy lợi và phái được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước.
   
  (So với Nghị định 67/2018/NĐ-CP yêu cầu bố trí 02 kỹ sư ngành thủy lợi được bồi dưỡng nghiệp vụ thay vì 01 kỹ sư như trước).
   
  - Đập, hồ chứa nước vừa:
   
  + Đập, hồ chứa có dung tích trữ từ 1,000.000 m1 đến dưới 3,000.000 m3: tổ chức, cá nhân khai thác phái có ít nhất 01 kỹ sư chuyên ngành thủy lợi và phái dược đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước.
   
  + Đập, hồ chứa vừa còn lại, trừ đập, hồ chứa nước vừa quy định tại điểm a khoản này: tổ chức, cá nhân khai thác phải có ít nhất 01 cao đẳng chuyên ngành thủy lợi và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước.
   
  (Nghị định 67/2018/NĐ-CP thay đổi hồ có chứa dung tích trữ từ 1,000.000 m1 đến dưới 3,000.000 m3 không còn tuyển dụng người có bằng cao đẳng ngành thủy lợi).
   
  - Đập, hồ chứa nước nhỏ: tổ chức, cá nhân khai thác phải có ít nhất 01 người có trình độ từ trung học phổ thông hoặc công nhân bậc 2 trở lên và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước.
   
  (Không còn quy định dung tích trữ đập, hồ chứa nước nhỏ và tuyển dụng người có trình độ từ trung học phổ thông hoặc công nhân bậc 2 trở lên được đào tạo nghiệp vụ).
   
  (2) Bổ sung nguyên tắc sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi 
   
  Sửa đổi Điều 14 Nghị định 67/2018/NĐ-CP quy định nguyên tắc cấp phép như sau:
   
  - Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và công trình được cấp phép, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi; không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của công trình thủy lợi, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; phù hợp với nguyên tắc sử dụng công trình đa mục tiêu, sử dụng tổng hợp đất đai, quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên nước theo quy định tại Luật Thủy lợi 2017, Luật Đất đai 2013, Luật Tài nguyên nước 2012 và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
   
  - Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
   
  - Đối với nhiều hoạt động thuộc cùng một dự án do tổ chức, cá nhân đầu tư từ giai đoạn xây dựng công trình dên giai đoạn khai thác, sử dụng thuộc thẩm quyền cấp phép của một cơ quan thi cấp một giấy phép.
   
  - Đối với các dự án bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa hoặc bổ sung hạng mục vào công trình thủy lợi hiện có do chủ sở hữu công trình thủy lợi quyết định chủ trương đầu tư thì không phải xin giấy phép.
   
  (Bổ sung nguyên tắc về  các dự án bảo trì, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi)
   
  (3) Căn cứ cấp phép đối với các hoạt động bảo vệ công trình thủy lợi
   
  Sửa đổi Điều 15 Nghị định 67/2018/NĐ-CP quy định căn cứ cấp phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải căn cứ:
   
  - Nhiệm vụ, hiện trạng công trình thủy lợi.
   
  - Quy hoạch thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch thủy lợi được duyệt thi cãn cứ vào thiết kế của công trình thủy lợi và bảo đảm không anh huong den an toàn và vận hành công trình thủy lợi.
   
  - Tỉnh hình thực hiện các quy định trong giấy phép đã cấp của tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép.
   
  Xem thêm Nghị định 40/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 sửa đổi Nghị định 67/2018/NĐ-CP.
   
  279 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận