Thay đổi cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã

Chủ đề   RSS   
 • #513119 30/01/2019

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Thay đổi cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã

  Bộ Nội vụ đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

  Theo đó nội dung được sửa đổi nổi bật tại Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 như sau:

  - Hội đồng nhân dân xã gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở xã bầu ra.

  Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

  a) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống (quy định hiện hành một nghìn dân) được bầu mười lăm đại biểu;

  b) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến dưới ba nghìn dân được bầu mười chín đại biểu; (quy định hiện hành: trên một nghìn dân đến hai nghìn dân được bầu hai mươi đại biểu)

  c) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có ba nghìn dân được bầu hai mốt đại biểu; có trên ba nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu;

  Quy định hiện hành: có trên hai nghìn dân đến ba nghìn dân được bầu hai mươi lăm đại biểu; có trên ba nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu

  d) Xã không thuộc quy định tại các điểm a, b và c khoản này có từ  năm nghìn dân trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu; có trên bốn nghìn dân thì cứ thêm hai nghìn năm trăm dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu.

  Quy định hiện hành: Có từ bốn nghìn dân trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu; có trên bốn nghìn dân thì cứ thêm hai nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu.

  - Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và trưởng ban Hội đồng nhân dân.  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

  Quy định hiện hành không có trưởng ban hội đồng nhân dân

  Mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm:  

   
  1853 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận