DanLuat 2024

Luật sư Lâm Minh Sang - vietpointlaw.vn

Họ tên

Luật sư Lâm Minh Sang


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 05/04

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Luật TP.HCM

* Nhận thực hiện các Hợp đồng tư vấn pháp lý:

- Luật sư doanh nghiệp. Luật sư riêng cho hộ gia đình; cá nhân.

- Thành lập doanh nghiệp mới; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Thủ tục pháp lý đầu tư dự án bất động sản, xây dựng (Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án bất động sản (liên doanh nước ngòai). - Xin chấp thuận đầu tư dự án BĐS. - Chuyển nhượng toàn bộ dự án BĐS. - Xin ý kiến Thiết kế cơ sở. - Giấy phép Xây dựng. - Xin Giấy phép Quy hoạch. - Tư vấn Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. - Xin giao đất, Cấp GCNQSD Đất. - Tư vấn Thẩm định giá bất động sản (góp vốn liên doanh). - Kiểm toán báo cáo tài chính (đáp ứng vốn thực hiện dự án).

- Tư vấn đàm phán, soạn hợp đồng BCC (Hợp đồng Hợp tác kinh doanh có yếu tố nước ngòai).

- Tư vấn các chính sách thuế, hạch toán thuế trên địa bàn TPHCM.

- Tham gia tố tụng tại tòa án các cấp (Tranh chấp hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, kiện đòi nợ, Chia thừa kế, tranh chấp lao động, Ly hôn, Ghi chú kết hôn có yếu tố nước ngòai ..).

- Hợp thức hóa nhà cho hộ gia đình, cá nhân.

- Tư vấn xử lý các trường hợp xây dựng trái phép bị thanh tra XD lập biên bản buộc tháo dỡ do sai Quy hoạch, sai giấy phép...

- Thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam.

- Thủ tục cấp thẻ APEC.

- Thủ tục di dân, định cư tại Hoa Kỳ.

- Tư vấn tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần.

- Tư vấn và thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu chào mua công khai do hoán đổi cổ phiếu giữa công ty Mẹ - Con đối với các Công ty Cổ phần đại chúng niêm yết hoặc chưa niêm yết.

* Tỉnh, thành phố đã từng thực hiện qua: TPHCM, Long An, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đà Nẵng, Đồng Nai.

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Facebook ls.minhsang
Website www.vietpointlaw.vn
Url