DanLuat 2024

Nguyễn Phân - ptadao

Họ tên

Nguyễn Phân


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 02/04

Đến từ Bình Thuận, Việt Nam
Âm nhạc Nhạc Thiên Kim...
Sách Đạo Đức Kinh (Lao Tzu)...
Phim ảnh Titanic...
Chương trình TV Khách mời VTV4...
Games Tom and JerrY...
Sở thích khác Vừa Bơi - vừa Lội...(THÍCH NÂNG LY)
Nhóm hội *Những Thiên Thần Lạ...

*Chỉ dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm...Làm sao dám học đòi bắt chước vẻ hoang vu, của chốn Ngàn năm cao cả âm u...! *Sai đâu đánh đó...đánh không được trật BÚA...Chẳng dám CHÉM ai..nhưng cũng chẳng thích ai CHÉM mình...!!

fa...

Tỉnh thành Bình Thuận, Việt Nam
Url