DanLuat 2024

Phước - phuoc.loki

Họ tên

Phước


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 11/04

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

www.NhanLucNganhLuat.vn

Công ty TNHH Nhân Lực Ngành Luật sử dụng công nghệ cao, kiến tạo nên cơ sở dữ liệu Nhân Lực Ngành Luật lớn nhất Việt Nam, và kết nối người lao động và nhà tuyển dụng trong Ngành Luật.

Nhà tuyển dụng có thể là:

1/ Các Công ty Luật, Văn phòng Luật;

2/ Các DN/Cơ quan cần nhân sự pháp lý/pháp chế,

3/ Các DN/Cơ quan cần Thư ký/Trợ lý có kiến thức pháp luật;

4/ Các DN/Cơ quan cần nhân viên hành chính nhân sự có kiến thức pháp luật;

5/ Các DN/Cơ quan Ngành Luật cần nhân sự các vị trí khác như CSKH, Kinh doanh, Bán hàng, Kế toán, Hành chính, Thư ký, Trợ lý,...;

Người lao động có thể là:

1/ Các Luật sư, luật gia;

2/ Các chuyên viên pháp chế;

3/ Các Cử nhân luật;

4/ Các nhân sự CSKH, Kinh doanh, Bán hàng, Kế toán, Hành chính, Thư ký, Trợ lý,... muốn làm trong DN/Cơ quan Ngành Luật.

Nhân Lực Ngành Luật hiện có 20 nhân sự trẻ, năng động và cầu tiến, cùng toàn tâm khởi nghiệp kiến tạo ra sản phẩm phục vụ cho Ngành Luật nước nhà.

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Facebook https://www.facebook.com/NhanLucNganhLuat
Website https://nhanlucnganhluat.vn
Url