DanLuat 2024

Đặng Trung Kiên - loyal.gentle

Họ tên

Đặng Trung Kiên


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 10/11

Đến từ Thái Bình, Việt Nam

Tiếng Việt còn nước Nam còn, bạn là người Việt Nam hãy gõ tiếng Việt để tôn trọng ngôn ngữ bạn đang sử dụng.

Tỉnh thành Thái Bình, Việt Nam
Url