Thành lập hội đồng quản lý Quỹ bảo tồn di sản Huế

Chủ đề   RSS   
 • #592595 21/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thành lập hội đồng quản lý Quỹ bảo tồn di sản Huế

  Ngày 20/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế.
   
  thanh-lap-hoi-dong-quan-ly-di-san-hue
   
  Theo đó, nhằm bảo tồn di sản Huế được toàn vẹn giữ được bản sắc của di sản này. Chính phủ thành lập hội đồng quản lý Quỹ bảo tồn di sản Huế trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
   
  Tổ chức Quỹ bảo tồn di sản Huế
   
  Hội đồng quản lý Quỹ có 5 thành viên, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên, trong đó:
   
  (1) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
   
  (2) Phó Chủ tịch và các thành viên còn lại là lãnh đạo Sở Tài chính, Sở KHĐT, Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế.
   
  Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định.
   
  Các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
   
  Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
   
  Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Hội đồng quản lý Quỹ họp bất thường để giải quyết các vấn đề cấp bách trong trường hợp cần thiết.
   
  Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng tham dự. Nội dung và kết luận các cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ đều phải được ghi thành biên bản, nghị quyết (nếu cần) và được gửi đến tất cả các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ.
   
  Nhiệm vụ của Quỹ bảo tồn di sản Huế
   
  - Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ theo quy định.
   
  - Tài trợ cho các dự án, đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ.
   
  - Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật liên quan.
   
  - Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
   
  - Công bố công khai về Quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế, báo cáo tình hình thực hiện quỹ theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.
   
  - Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
   
  Xem thêm chi tiết Nghị định 84/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.
   
  266 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592615   21/10/2022

  Thành lập hội đồng quản lý Quỹ bảo tồn di sản Huế

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Việc thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế sẽ giúp việc bảo vệ, trùng tu, phát triển các giá trị các di sản ở Huế được thực hiện hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các nguồn quỹ tài chính cho hoạt động trùng tu, sửa chữa các công trình kiến trúc sẽ được thực hiện công khai, minh bạch.

   
  Báo quản trị |