Thắc mắc về nộp phạt hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #582595 31/03/2022

  nhocsaya

  Sơ sinh

  Vietnam --> Bình Phước
  Tham gia:31/01/2022
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Thắc mắc về nộp phạt hành chính

  Chào mọi người, tôi có thắc mắc vấn đề như sau:
  Tôi bị xử phạt hành chính và có quyết định xử phạt với một số tiền. Tuy nhiên sắp hết hạn nộp tiền mà hiện tôi không thể lên kho bạc để nộp thì có thể có cách nào khác để nộp không.

  Cập nhật bởi nhocsaya ngày 31/03/2022 11:01:51 CH sai chính tả
   
  346 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582657   03/04/2022

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14965)
  Số điểm: 100044
  Cảm ơn: 3493
  Được cảm ơn 5360 lần
  SMod

  Thắc mắc về nộp phạt hành chính

  Đơn giản nhất là bạn nhờ người đi nộp giùm

   
  Báo quản trị |  
 • #595418   11/12/2022

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Thắc mắc về nộp phạt hành chính

  Trả lời bạn như sau:

  Căn cứ Điều 73 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về quy định về việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

  1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

  Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật.

  2. Người có thẩm quyền xử phạt đã ra quyết định xử phạt có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt và thông báo kết quả thi hành xong quyết định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương.

  Theo đó, cá nhân có hành vi vi phạm bị áp dụng xử phạt vi pham hành chính thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải tiến hành nộp phạt theo quy định hoặc chuyển khoản vào tài khoản của kho bạc nhà nước.

   
  Báo quản trị |  
 • #595419   11/12/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Thắc mắc về nộp phạt hành chính

  Mình trả lời vấn đề của bạn như sau:

  Căn cứ khoản 1 Điều 20 Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định về hình thức nộp phạt như sau:

  1. Cá nhân, tổ chức vi phạm thực hiện việc nộp tiền phạt theo một trong các hình thức sau đây:

  a) Nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản được ghi trong quyết định xử phạt;

  b) Chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

  c) Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 56, khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính hoặc nộp trực tiếp cho cảng vụ hoặc đại diện cảng vụ hàng không đối với trường hợp người bị xử phạt là hành khách quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam để thực hiện chuyến bay quốc tế xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam; thành viên tổ bay làm nhiệm vụ trên chuyến bay quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài thực hiện chuyến bay quốc tế xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam;

  d) Nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ vào Kho bạc nhà nước theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

  Theo đó, đối với trường hợp vi phạm luật giao thông thì có thể nộp tiền theo các hình thức:

  - Nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản;

  - Chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước;

  - Nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt;

  - Nộp tiền phạt thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

   
  Báo quản trị |