Sự khác nhau trong thành lập đăng ký doanh nghiệp giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài???

Chủ đề   RSS   
 • #537008 08/01/2020

  Sự khác nhau trong thành lập đăng ký doanh nghiệp giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài???

  Như trên câu em muốn luật sư giải đáp thắc mắc giúp em vì em đang rất phân vân không thấy được sự khác nhau của việc thành lập đăng ký doanh nghiệp của đầu tư trong nước vf đầu tư nước ngoài

   
  3283 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hang31032001 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/01/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #537721   27/01/2020

  Để thành lập doanh nghiệp trong nước thì chỉ cần làm 1 bộ hồ sơ online gửi lên sở kế hoạch đầu tư đóng tiền phí, khắc con dấu, khai thuế ban đầu là có thể bắt đầu kinh doanh được rồi. Còn thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài thì phải xin giấy phép đầu tư trước, có giấy phép đầu tư rồi mới thành lập doanh nghiệp rồi mới kinh doanh được.

   
  Báo quản trị |  
 • #537797   30/01/2020

  Điều 22 Luật đầu tư 2014 quy định:

  "Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

  1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này;

  b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng.

  3. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

  a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

  b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

  c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên."

  Theo đó trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp tại VN thì cần đáp ứng quy định nêu trên. Thể hiện của việc đáp ứng các điều kiện nêu trên là nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau đó thì vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp như doanh nghiệp có vốn trong nước theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.

   

   
  Báo quản trị |