Sử dụng hình ảnh cá nhân trái phép xử lý thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #592593 21/10/2022

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (708)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 110 lần


  Sử dụng hình ảnh cá nhân trái phép xử lý thế nào?

  Đối với vấn đề bảo vệ hình ảnh cá nhân, Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

  "Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh

  1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

  Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

  Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:

  a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;

  b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

  3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật."

  Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định rõ việc một cá nhân bất kỳ sử dụng hình ảnh của người khác cho mục đích nào đó (không phân biệt thương mại hay phi thương mại) mà chưa được phép của người có quyền cá nhân đối với hình ảnh đó thì được xem là hành vi vi phạm pháp luật.

  Từ quy định trên, người bị sử dụng hình ảnh cá nhân trái phép có thể yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai; yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện lên tòa án theo quy định pháp luật để yêu cầu bồi thường.

  Sau khi xác định được các thiệt hại tương ứng (nếu có), người bị sử dụng hình ảnh cá nhân trái phép có thể liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để báo cáo sự việc, tùy vào mức độ vi phạm và thiệt hại thực tế mà cơ quan nhà nước sẽ có hình thức xử lý phù hợp.

   
  137 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận