Sắp thay đổi cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân

Chủ đề   RSS   
 • #495074 26/06/2018

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1717 lần


  Sắp thay đổi cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân

  Là một trong 3 nội dung chính được đề cập tại Báo cáo đánh giá tác động Luật sửa đổi Luật tổ chức chính quyền địa phương. Cụ thể:

  - Các hải đảo như huyện đảo Hoàng Sa sẽ không tổ chức HĐND, chỉ tổ chức UBHC gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

  - Giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp và giảm số lượng đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan hành chính nhà nước; tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

  - Giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; bổ sung số lượng Thường trực HĐND cấp xã (bổ sung các chức danh Trưởng các Ban của HĐND cấp xã, đây là những chức danh hoạt động kiêm nhiệm nên không làm tăng biên chế)

  - Quy định khung số lượng các cơ quan trực thuộc HĐND và UBND cấp tỉnh, huyện và khung số lượng cấp phó của các cơ quan này.

   Báo cáo đánh giá tác động Luật sửa đổi Luật tổ chức chính quyền địa phương còn đề cập đến việc phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền địa phương, HĐND, UBND ở từng loại đơn vị hành chính và sửa đổi, bổ sung một số quy định về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

  Xem chi tiết nội dung tại file đính kèm.

   
  4492 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận