Rà soát bất cập, đề xuất hướng sửa đổi, xây dựng luật, nghị quyết để tháo gỡ khó khăn về đầu tư công

Chủ đề   RSS   
 • #604241 25/07/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2190)
  Số điểm: 76298
  Cảm ơn: 67
  Được cảm ơn 1618 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Rà soát bất cập, đề xuất hướng sửa đổi, xây dựng luật, nghị quyết để tháo gỡ khó khăn về đầu tư công

  Ngày 24/7/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 289/TB-VPCP kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng luật, nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công.

  Theo đó, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về rà soát, xây dựng luật, nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công.

  Dựa trên báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của lãnh đạo các bộ, cơ quan tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ kết luận như sau:

  (1) Đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, rà soát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải quyết một số vấn đề thực tiễn phát sinh trong thời gian qua theo chỉ đạo tại Nghị quyết 95/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ. Đây là vấn đề cấp thiết để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập về pháp lý trong nhiều văn bản pháp luật hiện hành, cần rà soát kỹ lưỡng các quy định pháp luật có liên quan, đánh giá đầy đủ các bất cập để xây dựng luật, nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công.

  (2) Giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát các vướng mắc, bất cập trong các luật hiện hành và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy định pháp luật hiện hành, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong tháng 8/2023 để đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  (3) Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo việc hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội trên cơ sở Tờ trình 199/TTr- CP của Chính phủ ngày 8/5/2023 về thí điểm một số cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, tiếp tục làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, phạm vi, thẩm quyền, đối tượng, thời hạn, danh mục các dự án.

  Ngoài ra, đối với các Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trước ngày 25/7/2023. 

  Xem chi tiết tại Thông báo 289/TB-VPCP ngày 24/7/2023.

  Xem và tải Thông báo 289/TB-VPCP

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/25/thong-bao-289-tb-vpcp-2023-ket-luan-ve-xay-dung-luat-nghi-quyet-de-thao-go-kho-khan-dau-tu-cong.pdf

   
  124 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (25/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận