Quyết định 375/QĐ-TTg 2023: 04 điều kiện trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #601733 12/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2259)
  Số điểm: 75880
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1956 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 375/QĐ-TTg 2023: 04 điều kiện trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

  Đây là nội dung tại Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam theo Quyết định 375/QĐ-TTg 2023 ngày 12/4/2023 về việc phê duyệt Điều lệ Hội nhà báo Việt Nam ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ.
   
  Theo đó, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam quy định để trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam thì người này phải đáp ứng được 01 trong 04 tiêu chuẩn hội viên bao gồm:
   
  04-dieu-kien-tro-thanh-hoi-vien-hoi-nha-bao-viet-nam
   
  Điều kiện trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
   
  Cụ thể, để tham gia vào Hội Nhà báo Việt Nam thì người này phải đáp ứng 01 trong những điều kiện sau đây:
   
  (1) Tham gia vào quy trình sản xuất thông tin trong cơ quan báo chí. thông tấn (phóng viên, biên tập viên, đạo diễn, quay phim, biên kịch phát thanh - truyền hình, phải thanh viên; họa sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên tòa soạn).
   
  (2) Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy báo chí.
   
  (3) Cán bộ cơ quan chi đạo, quản lý báo chí.
   
  (4) Cán bộ chuyên trách tại cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam và Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Liên chi hội nhà báo.
   
  Các đối tượng tại mục (1) có thời gian công tác ở các cơ quan nói trên lừ 02 năm trở lên. Trường hợp đặc biệt, do Ban Thường vụ Hội nhà báo Việt Nam xem xét, quyết định.
   
  Tiêu chuẩn trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
   
  - Cơ quan điểm, lập trường chính tộ đúng đắn, lý lịch rõ ràng.
   
  - Không vi phạm Luật Báo chí 2016, Quy định về đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.
   
  - Trình độ học vấn: tốt nghiệp cao đẳng trở lên (trừ trường hợp hội viên đà được kết nạp trước khi Điều lệ nảy được ban hành). Trường hợp đặc biệt, do Ban Thường vụ 1 hội Nhà báo Việt Nam xem xét, quyết định.
   
  - Hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, người làm báo.
   
  Quyền của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
   
  - Được cấp thẻ hội viên theo niên hạn 05 năm.
   
  - Được thông tin, thảo luận, tham gia và biểu quyết công việc của Hội.
   
  - Được ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo của Hội.
   
  - Được tạo điều kiện để nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, đạo đức, nghiệp vụ báo chí.
   
  - Hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, được pháp luật và Hội bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp.
   
  - Hưởng các quyền lợi chính đáng khi tham gia các hoạt động của hội.
   
  - Chất vấn, báo cáo, đề đạt ý kiến vả yêu cầu các cơ quan lãnh đạo Hội trả lời theo Điều lệ Hội.
   
  - Giới thiệu người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 của Điều lệ này để kết nạp hội viên.
   
  - Được xin ra khỏi Hội.
   
  Nghĩa vụ của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
   
  - Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
   
  - Chấp hành pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Hội, Quy định về đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; hoàn thành các nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia các hoạt động của Hội.
   
  - Hội viên sinh hoạt Hội theo Quy chế của Hội do Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam ban hành phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ này.
   
  - Đoàn kết, giúp đỡ hội viên và đồng nghiệp.
   
  - Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản; không lạm dụng danh nghĩa hội viên để làm những việc trái pháp luật, Điều lệ Hội và các quy định khác của Hội; không tham gia các tổ chức trái quy định của pháp luật.
   
  - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.
   
  - Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.
   
  - Thường xuyên rèn luyện, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, kiên thức, phẩm chất và năng lực nghiệp vụ.
   
  Chi tiết Quyết định 375/QĐ-TTg 2023 có hiệu lực từ ngày 12/4/2023 thay thế Quyết định 124/QĐ-BNV 2011.
   
  235 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  SAdmin (13/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận