Quyết định 111/QĐ-VKSTC: Ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chính sách tinh giản biên chế ngành Kiểm sát

Chủ đề   RSS   
 • #570053 05/04/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (249)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  Quyết định 111/QĐ-VKSTC: Ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chính sách tinh giản biên chế ngành Kiểm sát

  Chính 

  Ngày 2/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra Quyết định 111/QĐ-VKSTC ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 602/QĐ-VKSTC-V15 ngày 26/8/2015. Các chính sách về tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi đều được sửa đổi.

  Cụ thể, các điểm c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 5 Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 602/QĐ-VKSTC-V15 ngày 26/8/2015 được sửa đổi như sau:

  Các trường hợp tinh giản biên chế được thực hiện theo Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  1. Công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

  d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cả nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đông ý

  đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức có 01 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đông ý.

  e) Có 02 năm liên tiếp liên kế tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

  g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tỉnh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật hoặc trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

  Ngoài ra, Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định 111 còn sửa đổi, bổ sung chính sách Về hưu trước tuổi, chính sách Thôi việc, Hiệu lực thi hành của Hướng dẫn cũ.

  Quyết định 111 có hiệu lực thi hành ngay, xem toàn văn tại file đính kèm.

   
  1249 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jacktran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận