Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng ủy quyền

Chủ đề   RSS   
 • #574828 28/08/2021

  anhdaong

  Female
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/05/2021
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 444
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng ủy quyền

  Điều 562 Bộ luật dân sự 2015 quy định Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

  Sau đây là các quyền và nghĩa vụ của hai chủ thể trong hợp đồng ủy quyền, đó là: Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.

   

   

  Bên ủy quyền

  Bên được ủy quyền

  Quyền

  Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền.

   Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  Được bồi thường thiệt hại, nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 565 của Bộ luật này.

  Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.

  Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu có thỏa thuận.

  Nghĩa vụ

  Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc.

  Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

  Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền; trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

  Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.

  Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.

  Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.

  Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.

  Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

  Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này.

   

   
  502 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhdaong vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/08/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận