Quy trình, cách thức thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức (dự kiến)

Chủ đề   RSS   
 • #551500 10/07/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Quy trình, cách thức thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức (dự kiến)

  kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Ảnh minh họa: Kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Bộ Nội vụ đang dự thảo Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

  Tại dự thảo quy trình, cách thức thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức được đưa ra dưới dạng 2 phương án sau:

  a) Phương án 1: Quy trình, cách thức, địa điểm thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức diện rộng

  - Quy trình:

  + Bước 1: Các thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức nộp đơn đăng ký dự tuyển cho đơn vị kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

  + Bước 2: Đơn vị kiểm định chất lượng đầu vào tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức và cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt điều kiện.

  Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển cấp Giấy chứng nhận.

   Giấy chứng nhận này là cơ sở để các cơ quan tuyển dụng công chức thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tuyển dụng. Giấy chứng nhận có giá trị sử dụng trong 12 tháng kể từ ngày cấp để thí sinh đăng ký tuyển dụng vòng hai. Giấy chứng nhận có giá trị trong phạm vi cả nước, cho tất cả các vị trí tuyển dụng.

  - Cách thức thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức: Kiểm định chất lượng đầu vào công chức (vòng 1 trong quy trình tuyển dụng) được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Kết quả thông báo cho thí sinh được biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính. Thí sinh được cấp giấy chứng nhận trong vòng 05 ngày làm việc.

  - Địa điểm thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức:

  + Thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức tập trung tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và thành phố Buôn Ma Thuột.

  + Trường hợp các thí sinh không có điều kiện kiểm định tại 04 địa điểm trên thì đơn vị kiểm định chất lượng đầu vào bố trí nhân sự, phần mềm, ngân hàng đề thi để thực hiện kiểm định tại địa phương.

  - Số lần kiểm định: Thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào tập trung ít nhất 02 lần/01 năm. Các thí sinh không đạt yêu cầu được đăng ký thi lại sau 06 tháng kể từ khi kiểm định không đạt ở lần trước.

  b) Phương án 2: Quy trình, cách thức, địa điểm thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo đề nghị của cơ quan, đơn vị tuyển dụng

  - Quy trình:

  + Bước 1: Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng, sau khi thông báo tuyển dụng, nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký tuyển dụng, cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng công chức lập danh sách thí sinh đủ điều kiện về hồ sơ để tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức, lập danh sách thí sinh được miễn phần thi ngoại ngữ và phần thi tin học tại vòng 1 theo quy định. Danh sách được gửi Bộ Nội vụ và đơn vị kiểm định chất lượng đầu vào.

  + Bước 2: Đơn vị kiểm định chất lượng đầu vào thực hiện kiểm định.

   + Bước 3: Kết quả kiểm định được đơn vị kiểm định chất lượng đầu vào gửi về Hội đồng tuyển dụng công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các Bộ, ngành, địa phương để xác định người dự tuyển được thi tiếp vòng 2, đồng thời gửi về Bộ Nội vụ để theo dõi.

  - Cách thức thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức:

  Kiểm định chất lượng đầu vào công chức (vòng 1 trong quy trình tuyển dụng) được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Kết quả thông báo cho thí sinh được biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính. Thí sinh được cấp giấy chứng nhận trong vòng 05 ngày làm việc.

  - Địa điểm thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức:

  + Đối với tuyển dụng công chức cho các cơ quan ở trung ương: Thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức tập trung tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và thành phố Buôn Ma Thuột.

  + Đối với tuyển dụng công chức cho các cơ quan ở địa phương: đơn vị kiểm định chất lượng đầu vào bố trí nhân sự, phần mềm, ngân hàng đề thi để thực hiện kiểm định tại địa phương.

  - Số lần kiểm định: Thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo kế hoạch tuyển dụng của cơ quan tuyển dụng.

  Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện Phương án 1.

  *** Về lộ trình thực hiện:

  Thể chế hóa Nghị quyết 26-NQ/TW, Khoản 6, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức quy định: “Thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 37 của Luật này. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả”

  + Giai đoạn 2021-2022:

  - Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp lý về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

  - Tổ chức thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức cho các cơ quan trung ương.

  + Giai đoạn sau năm 2022:

  Thực hiện đồng bộ các nội dung của Đề án.

  Xem nội dung dự thảo đề án tại file đính kèm:

   
  3436 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  enychi (10/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận