Quy định về đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #528201 14/09/2019

  Linhngo99
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2019
  Tổng số bài viết (195)
  Số điểm: 1803
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 234 lần


  Quy định về đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp

  Người quản lý doanh nghiệp là những người quản lý doanh nghiệp, quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

  Căn cứ: Tại Khoản 18, điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

  Vậy đối với những đối tượng này việc đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện như thế nào?

  *Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  “1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

  ...

  h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;”

  *Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế 2014:

  “Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

  1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

  a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);”

  *Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm 2013:

   “1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

  a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

  b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

  Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.”

  Như vậy, theo quy định trên có thể thấy rằng những người quản lý doanh nghiệp cũng thuộc một trong các đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN. Nếu ngoài việc thu lợi nhuận từ nguồn vốn bỏ ra những cá nhân này cũng:

  - Có hưởng tiền lương theo năng lực làm việc;

  - Có kí hợp đồng lao động

  => vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội.

  Đối với người quản lý doanh nghiệp là Giám đốc công ty đã ký kết hợp đồng lao động và có hưởng tiền công, tiền lương là đối tượng phải tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng với đối tượng này có trách nhiệm đăng ký tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN cho các cá nhân đó.

  Mặt khác, những thành viên hội đồng quản trị và các cổ đông họ chỉ hưởng lợi nhuận và không hưởng lương theo năng lực thì họ không thuộc diện đóng bảo hiểm bắt buộc nhưng họ vẫn có quyền mua bảo hiểm tự nguyện.

   
  19414 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Linhngo99 vì bài viết hữu ích
  admin (17/04/2020) ThanhLongLS (16/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang <12
Thảo luận
 • #589792   20/08/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 5031
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 61 lần


  Quy định về đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp

  Cảm ơn bài viết của bạn rất hữu ích. Mình xin bổ sung thêm quy định mới như sau:

  Tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

  Đồng thời, Tại điểm h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, Khoản 4 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định, người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp là người quản lý của công ty, nếu có hưởng tiền lương theo quy định của pháp luật về tiền lương thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn maithuan415 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/08/2022)
 • #593396   31/10/2022

  sun_shineeeee
  sun_shineeeee

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 730
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 23 lần


  Quy định về đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Qua bài viết, mình hiểu ngắn gọn như sau: Nếu người quản lý doanh nghiệp nhận tiền lương (ví dụ Giám đốc ký hợp đồng lao động, nhận lương) thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp này sẽ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật. 

   
  Báo quản trị |  
 • #593608   02/11/2022

  Quy định về đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp

  Cảm ơn bài viết hữu ích của tác giả, BHXH chính là một phương thức để các doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của mình đối với người lao động cũng như đối với pháp luật nhà nước. BHXH bắt buộc áp dụng với những doanh nghiệp có sử dụng người lao động theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm việc, hoặc hợp đồng lao động có thời hạn làm việc từ đủ 3 Tháng trở lên. Ngoài ra, đây cũng là một phương thức cân bằng giữa người lao động và doanh nghiệp.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #594185   25/11/2022

  sun_shineeeee
  sun_shineeeee

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 730
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 23 lần


  Quy định về đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Căn cứ các quy định pháp luật hiện mình, mình đồng ý với nội dung bài viết của tác giả.

  Theo mình, để trả lời câu hỏi người quản lý doanh nghiệp có bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hay không, thì chỉ cần xem người quản lý doanh nghiệp có ký hợp đồng lao động và hưởng tiền lương hay không?

  Nếu có, thì người quản lý doanh nghiệp thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014; thuộc đối tượng đóng bảo hiểm y tế bắt buộc theo Khoản 1 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014; thuộc đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc theo Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 nếu hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

  Còn trường hợp người quản lý doanh nghiệp không ký hợp đồng lao động, không nhận tiền lương thì không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc. Tuy nhiên, người quản lý doanh nghiệp có thể tham gia bảo hiểm tự nguyện theo nhu cầu của người quản lý doanh nghiệp, chẳng hạn như các loại bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế tự nguyện, v.v

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sun_shineeeee vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/11/2022)
 • #594287   27/11/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (577)
  Số điểm: 3746
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Quy định về đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn, thông tin bài viết tổng hợp của bạn khá đầy đủ những quy định về việc người điều hành, chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động cũng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định giống như người lao động.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn haunguyenth vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2022)
 • #594371   28/11/2022

  Quy định về đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp

  Cám ơn bài viết hữu ích của tác giả nhé. Trong vấn đề lao động thì không những người lao động nhỏ lẻ, mà cả những người quản lý công ty như giám đốc cũng phải tự mình hiểu biết về các vấn đề tham gia BHXH, BHYT để có thể nắm được các lợi ích tốt nhất về phía mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #596588   31/12/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 5031
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 61 lần


  Quy định về đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp

  Cảm ơn bài viết của bạn. Luật đã quy định cụ thể về việc doanh nghiệp sử dụng người lao động là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) phải đăng ký tham gia các loại bảo hiểm cho người lao động khi ký kết hợp đồng lao động. Như vậy, đối với người quản lý doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng lao động và có hưởng tiền công, tiền lương là đối tượng phải tham gia Bảo hiểm xã hội.

   

   
  Báo quản trị |